TKT4122 - Mekanikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Enkle statisk ubestemte systemer. Skjærspenning og skjærtøyning. Skjærspenninger i bjelker. Torsjon. Spenninger i beholdere, rør og kuleskall. 2D og 3D spennings- og tøyningsstilstand. Hookes lov. Hovedspenninger og hovedtøyninger. Flytekriterier fra Tresca og Mises. Usymmetriske bjelketverrsnitt. Komposittbjelker. Knekning av søyler og bjelker.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk og fasthetslære. Emnene er obligatoriske for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD. De to emnene danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk ved disse studieprogrammene.

Mekanikk 2 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Forskjellen mellom statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
- Definisjon av skjærspenning, skjærtøyning og skjærmodul
- Kilde for og fordeling av skjærspenninger i bjelker
- Kilde for og fordeling av spenninger i rør og tynnveggede beholdere
- Transformasjon av spenninger og tøyninger mellom ulike referansesystem
- Plan spennings- og tøyningstilstand
- Isotrope flytekriterier (Tresca og Mises)
– Bjelker med usymmetrisk tverrsnitt
– Spenninger i komposittbjelker
- Fenomenologi og matematisk håndtering av knekning

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Bestemme krefter og deformasjoner i enkle statisk ubestemte system
- Regne ut skjærspenninger forårsaket av V
- Beregne spenninger i rør og tynnveggede beholdere
- Transformere spenninger og tøyninger, herunder bestemme hovedspenninger
– Beregne spenninger for usymmetriske tverrsnitt og for komposittbjelker
- Regne ut elastisk knekklast
- Benytte Matlab som verktøy i analyse av mekanikkproblemer

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Grunnleggende prinsipper i fasthetslære
- Utføre enkle beregninger for hånd og med Matlab innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Matlab benyttes i noen av øvingsoppgavene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Konstruksjonsmekanikk, Del 1-Likevektslære, Fagbokforlaget.
Konstruksjonsmekanikk, Del 2-Fasthetslære, Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4123 7.5 01.09.2007
TKT4126 3.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 19.12.2017 09:00 F1 , F2 , R D1-185 Datasal , KJL1 , KJL21
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.