course-details-portlet

TKT4122 - Mekanikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Enkle statisk ubestemte systemer. Skjærspenning og skjærtøyning. Skjærspenninger i bjelker. Torsjon. Spenninger i beholdere, rør og kuleskall. 2D og 3D spennings- og tøyningsstilstand. Hookes lov. Hovedspenninger og hovedtøyninger. Flytekriterier fra Tresca og Mises. Usymmetriske bjelketverrsnitt. Komposittbjelker. Knekning av søyler og bjelker.

Læringsutbytte

De to grunnkursene Mekanikk 1 og Mekanikk 2 skal gi grunnleggende kunnskaper i statikk og fasthetslære. Emnene er obligatoriske for studieprogrammene MTBYGG, MTING, MTMART og MTPROD. De to emnene danner et fundament for videregående emner i faststoffmekanikk ved disse studieprogrammene. Mekanikk 2 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Forskjellen mellom statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • Definisjon av skjærspenning, skjærtøyning og skjærmodul
 • Kilde for og fordeling av skjærspenninger i bjelker
 • Kilde for og fordeling av spenninger i rør og tynnveggede beholdere
 • Transformasjon av spenninger og tøyninger mellom ulike referansesystem
 • Plan spennings- og tøyningstilstand
 • Isotrope flytekriterier (Tresca og Mises)
 • Bjelker med usymmetrisk tverrsnitt
 • Spenninger i komposittbjelker
 • Fenomenologi og matematisk håndtering av knekning

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Bestemme krefter og deformasjoner i enkle statisk ubestemte system
 • Regne ut skjærspenninger forårsaket av V
 • Beregne spenninger i rør og tynnveggede beholdere
 • Transformere spenninger og tøyninger, herunder bestemme hovedspenninger
 • Beregne spenninger for usymmetriske tverrsnitt og for komposittbjelker
 • Regne ut elastisk knekklast
 • Benytte Python som verktøy i analyse av mekanikkproblemer

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • Grunnleggende prinsipper i fasthetslære
 • Utføre enkle beregninger for hånd og med Python innenfor rammen av pensum i emnet
 • Ved bruk av fysisk innsikt analysere og løse statikk- og fasthetslæreproblemer, innenfor rammen av pensum i emnet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøving. Python benyttes i noen av øvingsoppgavene. Laboratorieøvingen og 2/3 av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Konstruksjonsmekanikk, Del 1-Likevektslære, Fagbokforlaget.

Konstruksjonsmekanikk, Del 2-Fasthetslære, Fagbokforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4123 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Mekanikk - Faststoffmekanikk
 • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL520 Sluppenvegen 14 39
SL430 Sluppenvegen 14 17
SL238 Sluppenvegen 14 4
SL215 Sluppenvegen 14 8
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL322 Sluppenvegen 14 1
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 95
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU