Bilder PuP

 • Student jobber med en maskin i laboratoriet
  Foto: Geir Mogen / NTNU
 • To studenter jobber med et rørsystem i laboratorie
  Foto: Geir Mogen / NTNU
 • En student jobber i verkstedet
  Foto: Geir Mogen / NTNU

<h1 class="display-custom pb-4">Hva kan jeg bli?</h1>

Produktutvikling og produksjon - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva kan jeg bli?

Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere produktutvikling og produksjon? Se sivilingeniørstudiet i maskin- og energiteknologi.

Kandidatundersøkelsen

Nøkkeltall for produktutvikling og produksjon fra Kandidatundersøkelsen
 

99 %

Andel som er i jobb

75 %

Relevant stilling

79 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter - krysspublisert

Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon får du en allsidig og teknisk kompetanse. Studiet gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. Du kan blant annet jobbe med:

 • Utvikling av nye produkter og materialer
 • Ledelse av teknologibedrifter og produksjonsanlegg
 • Konstruksjon av produkter og løsninger innenfor fornybar energi
 • Styrkeberegning og simulering av mekaniske konstruksjoner
 • Utvikling og fornyelser av industriprosesser
 • Maritim virksomhet og havbruk
 • Rådgivende ingeniører og konsulentselskaper
 • Entreprenørskap
 • Forskning og utvikling - les om vår doktorgradsutdanning

Stillinger - krysspublisert

Stillinger

Under ser du en beskrivelse av et utvalg jobber du kan få med en utdannelse fra Produktutvikling og produksjon.

Stillinger - krysspublisert

Som driftsingeniør har du ansvaret for den daglige driften av produksjonsutstyret i en bedrift. Du koordinerer produksjonen med vedlikehold og utskiftning av utstyr, samt sørger for at tidsplaner følges.

En prosessutvikler er med på å forbedre og utvikle nye produksjonsprosesser. Dette kan være nødvendig for å kunne benytte nye produksjonsmetoder, minke produksjonstid, øke kvalitet etc. Som prosessutvikler må du ha kunnskap om mange ulike produksjonsmetoder, for eksempel sveising, støping og maskinering. 

Teknisk sjef har det overordnede ansvaret for tekniske områder i en bedrift. I tillegg kan en teknisk sjef ha ansvar for bedriftens produksjonsstrategier.

En konstruktør kan jobbe med å konstruere alle typer produkter, for eksempel bildeler, energi- og ventilasjonsanlegg, sportsutstyr og medisinsk utstyr. En del av jobben til en konstruktør er å gjøre styrkeberegninger og andre beregninger som er viktig for hvordan produktet fungerer.

Produktutviklere jobber med utvikling og nyvinning. En slik jobb vil krever at du kan jobbe systematisk og ha kjennskap til ulike produktutviklingsmetodikker. Du bør ha gode samarbeidsegenskaper og like å jobbe i team.

Produktutvikling handler om å realisere gode ideer. I stor grad er det verifisering og testing av produktene som tar tid, samt kartlegging og planlegging av produksjon.

En beregningsingeniør og konstruktør gjør mye av den samme jobben, men beregningsingeniører er direkte knyttet til verifisering, beregning og testing. Dette skjer i de aller fleste tilfellene ved hjelp av avanserte dataverktøy. Som beregningsingeniør må du forstå hvordan dataverktøyene fungerer for å vurdere om resultatene er fornuftige.

De som arbeider med Forskning og Utvikling har ansvaret for å identifisere behov, for så å utvikle frem til en prototyp. Nyutdannede begynner gjerne som en del av et utviklingsteam.

Hvordan bruker vi energien vi produserer på en bærekraftig måte? En energirådgiver jobber med problemstillinger knyttet til energigenerering, energiforvaltning og effektiv energiforbruk.

Mange sivilingeniører jobber i konsulentbedrifter. Som konsulent er du spesialist på et område, for eksempel produktutvikling. Du jobber på oppdrag for bedrifter og næringsliv som trenger å leie inn spesiell kompetanse.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Teknologiporten - krysspublisert


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for teknologistudenter ved NTNU.

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner i tillegg til karrieredager, temakvelder, caseløsninger med mer.  Målet med Teknologiporten er å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.