<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Produktutvikling og produksjon - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiemiljø

Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere produktutvikling og produksjon? Se sivilingeniørstudiet i maskin- og energiteknologi.

Gobi stories mtprod

 

Studentmentor mtprod

Studentmentor

Som ny student på produktutvikling og produksjon vil du få en studentmentor ved første semester på studiet. Dette er en student fra samme studieprogram som vil dele av sine erfaringer, og være behjelpelig med det du måtte lure på. Studentmentoren vil arrangere sosiale samlinger og gi praktisk informasjon i en mindre gruppe som du automatisk er medlem av.

Jenteprosjektet Hypatia - krysspublisert

Jenteprosjektet Hypatia

Hypatia er et nettverk som har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører innen ingeniørvitenskap fra NTNU.

Nettverket har fokus på trivsel og å inspirere og motivere. Hypatia arrangerer nettverkssamlinger, bedriftsbesøk, kurs og sosiale aktiviteter for jentene på studiet.

Smørekoppen

Linjeforening

Akademisk Forening Smørekoppen er linjeforeningen for studentene på Produktutvikling og produksjon. Linjeforeningen er studentenes sosiale samlingspunkt. Les mer om Smørekoppen og de forskjellige undergruppene på nettsiden til Smørekoppen.

Studenter fra Produktutvikling og produksjon forran Nidarosdomen på 17. mai
Foto: MediaCom, A/F Smørekoppen

Studiemiljø Pup

Årlig ekskursjon

Hvert år reiser tredje klasse på Produktutvikling og produksjon til utlandet på ekskursjon. Ekskursjonen legges til uken før påske og de siste årene har turen gått til Japan. I løpet av ekskursjonen får du dra på bedriftsbesøk hos relevante bedrifter, universiteter og den norske ambassaden. Ekskursjonen bidrar til kulturforståelse og et bedre sosialt miljø i klassen. 

Student i Trondheim mtprod

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​