TMM4100 - Materialteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets innhold er fokusert på aspekt ved materialer, materialers egenskaper og oppførsel som er særlig relevant for mekanisk konstruksjon. Emnet har både en overordnet og en detaljert tilnærming der det første inkluderer: Materialers rolle og betydning i historisk sammenheng og i et moderne samfunn, materialer og innovasjon, resurser, tilgjengelighet og kostnad, prinsipper for systematisk materialvalg og design med hensyn på materialegenskaper. Detaljerte tema er: fysiske og mekaniske egenskaper inkludert tetthet, elastiske egenskaper, plastisk oppførsel, hardhet og duktilitet. Sammenheng mellom atomstruktur, molekylstruktur, mikrostruktur og materialers egenskaper. Fase-diagram, varmebehandling, og herdemekanismer for viktige metaller og legeringer. Korrosjon og degraderingsmekanismer. Betydningsfulle konstruksjonsmaterialer blir særlig lagt vekt på: Karbonstål, stållegeringer, lettvektslegeringer, konstruksjonsplast og fiberkompositter. Viktige formingsmetoder og produksjonsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha bred kunnskap om konstruksjonsmaterialer. Dette inkluderer:
- Grunnleggende struktur og egenskaper til metall, keramer, polymerer og kompositter
- Sammenhenger mellom struktur og egenskaper
- Produksjonmetoder for materialer og komponenter
- Egenskaper og ytelse til materialer i ulike miljø
- Prinsipper for rasjonell og kunnskapsbasert valg av materialer
Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å:
- Gjøre materialvalg for konkrete anvendelser
- Foreskrive mikrostruktur for å oppnå spesifikke egenskaper for utvalgte materialer
- Løse enkle konstruksjonsoppgaver relatert til materialvalg og komponenter

Generell kompetanse:
Kandidaten skal være i stand til å formidle og diskutere generelle aspekt ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon, gjennkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt og være i stand til å gjøre fornuftige estimat og vurdering om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Vi legger vekt på å bringe reelle anvendelser inn i forelesninger ved hjelp av fysisk demonstrasjoner og video fra laboratorier. Øvinger skal leveres individuelt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch "Materials Science and Engineering", 9th Edition (SI version), John Wiley & Sons, Inc.
Notater og annet læringsmateriell som blir spesifisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2005 7.5
TMM4105 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.