course-details-portlet

TMM4100 - Materialteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets innhold er fokusert på materialers egenskaper og oppførsel som er viktig for mekanisk konstruksjon. Emnet har både en overordnet og en detaljert tilnærming der det første inkluderer: Materialers rolle og betydning i historisk sammenheng og i et moderne samfunn, materialer og innovasjon, resurser, tilgjengelighet og kostnad, livssyklus kostnader, bærekraft og miljøhensyn, prinsipper for systematisk materialvalg og design med hensyn på materialers ytelse. Detaljerte tema er: fysiske og mekaniske egenskaper inkludert tetthet, elastiske egenskaper, plastisk oppførsel, hardhet og duktilitet. Sammenheng mellom atomstruktur, molekylstruktur, mikrostruktur og materialers egenskaper. Fase-diagram, varmebehandling, og herdemekanismer for viktige metaller og legeringer. Korrosjon og degraderingsmekanismer. Betydningsfulle konstruksjonsmaterialer blir særlig lagt vekt på: Karbonstål, stållegeringer, lettvekts-legeringer, konstruksjonsplast og fiberkompositter. Noen utvalgte formingsmetoder og produksjonsmetoder er inkludert.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha bred kunnskap om konstruksjonsmaterialer. Dette inkluderer:

 • grunnleggende strukturer og egenskaper til metall, keramer, polymerer og kompositter
 • sammenhenger mellom struktur og egenskaper
 • produksjonsmetoder for materialer og komponenter
 • egenskaper og ytelse til materialer i ulike miljø
 • prinsipper for rasjonelt og kunnskapsbasert valg av materialer

Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å

 • beskrive molekylstruktur, mikrostruktur og tilhørende egenskaper for vanlige materialer
 • anvende grunnleggende konsepter og relasjoner for kvantitativ beskrivelse av material strukturer, effekten av viktige mekanismer og egenskaper til materialer
 • løse grunnleggende konstruksjonsoppgaver relatert til materialvalg for komponenter og konstruksjoner.

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til å

 • formidle og diskutere generelle aspekt ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon,
 • gjennkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt og
 • være i stand til å gjøre fornuftige estimat og vurdering om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch "Materials Science and Engineering", 8th/9th/10th Edition (SI version), John Wiley & Sons, Inc. Notater og annet læringsmateriell som blir spesifisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2005 7.5
TMM4105 7.5 HØST 2012
TKT4240 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Materialer
 • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produktutvikling
 • Materialer og bearbeiding
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 01.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 72
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 16
SL415 Sluppenvegen 14 28
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL321 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU