course-details-portlet

TMM4100 - Materialteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets innhold er fokusert på materialers egenskaper og oppførsel som er viktig for mekanisk konstruksjon. Emnet har både en overordnet og en detaljert tilnærming der det første inkluderer: Materialers rolle og betydning i historisk sammenheng og i et moderne samfunn, materialer og innovasjon, resurser, tilgjengelighet og kostnad, livssyklus kostnader, bærekraft og miljøhensyn, prinsipper for systematisk materialvalg og design med hensyn på materialers ytelse. Detaljerte tema er: fysiske og mekaniske egenskaper inkludert tetthet, elastiske egenskaper, plastisk oppførsel, hardhet og duktilitet. Sammenheng mellom atomstruktur, molekylstruktur, mikrostruktur og materialers egenskaper. Fase-diagram, varmebehandling, og herdemekanismer for viktige metaller og legeringer. Korrosjon og degraderingsmekanismer. Betydningsfulle konstruksjonsmaterialer blir særlig lagt vekt på: Karbonstål, stållegeringer, lettvekts-legeringer, konstruksjonsplast og fiberkompositter. Noen utvalgte formingsmetoder og produksjonsmetoder er inkludert.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha bred kunnskap om konstruksjonsmaterialer. Dette inkluderer:

 • grunnleggende strukturer og egenskaper til metall, keramer, polymerer og kompositter
 • sammenhenger mellom struktur og egenskaper
 • produksjonsmetoder for materialer og komponenter
 • egenskaper og ytelse til materialer i ulike miljø
 • prinsipper for rasjonelt og kunnskapsbasert valg av materialer

Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å

 • beskrive molekylstruktur, mikrostruktur og tilhørende egenskaper for vanlige materialer
 • anvende grunnleggende konsepter og relasjoner for kvantitativ beskrivelse av material strukturer, effekten av viktige mekanismer og egenskaper til materialer
 • løse grunnleggende konstruksjonsoppgaver relatert til materialvalg for komponenter og konstruksjoner.

Generell kompetanse: Kandidaten skal være i stand til å

 • formidle og diskutere generelle aspekt ved materialer og materialteknologi relatert til mekanisk konstruksjon,
 • gjennkjenne behov for særlig materialteknisk kompetanse i ulike prosjekt og
 • være i stand til å gjøre fornuftige estimat og vurdering om materialers egnethet i konstruksjonsløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og øvinger. Laboratorieoppgaver kan inngå i øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

William D. Callister Jr., David G. Rethwisch "Materials Science and Engineering", 8th/9th/10th Edition (SI version), John Wiley & Sons, Inc. Notater og annet læringsmateriell som blir spesifisert.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO2005 7.5
TMM4105 7.5 HØST 2012
TKT4240 7.5 HØST 2020
MAST2200 7.5 HØST 2023
MASG2200 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Materialteknologi
 • Materialer
 • Maskinkonstruksjon og materialteknologi
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Produktutvikling
 • Materialer og bearbeiding
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 38
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 39
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 96
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU