course-details-portlet

TMM4112 - Maskindeler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Systematikk for maskindeler.

 1. Dimensjonering mot utmatting: Wöhler-kurve, utmattingsgrense, Faktorer som reduserer utmatting, Smith-diagram, reduksjonsfaktorer, kjerveffekter, flerakset spenningstilstand, spektrumsutmatting.
 2. Maskindynamikk: Fjærende oppstilte maskiner, kritiske turtall, statisk og dynamisk balansering.
 3. Mekanismer og transmisjoner: Skruemekanismen, tannhjul og tannhjulsveksler.
 4. Bremser og clutcher: Skivebremse, jevnt fordelt trykk og slitasje, Trommelbremse innvendig og utvendig, løsbar og ikke løsbare koblinger.
 5. Lager: Rullingslager, dimensjonering, levetid.
 6. Fjærer: Torsjons-, skrue-, blad-, ring- og gummifjærer.
 7. Press- og krympeforbindelser: Deformasjons- og spenningsanalyse av tykkvegget rør, toleranser og pasninger.
 8. Skrueforbindelser: Gjenger, statisk fasthet, forspenning, tilsettingsmoment, skruediagrammet.
 9. Sveiseforbindelser: Styrke- og utmattingsanalyse.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten har kunnskap om:

 • Maskindelers utforming, virkemåte, mekanismer, og sammensetning til maskiner. - Funksjonen hos noen vanlige maskindeler, og å kunne løse dimensjonerings- og konstruksjonsoppgaver for disse.
 • Etablering av strukturelle og dynamiske modeller for mekanisk oppførsel med basis i subsystem/komponenter.
 • Anvendelse av designkriterier for ulike (mekaniske) funksjonskrav til ulike maskinkomponenter.
 • Valg av fornuftige design og konstruksjonsløsninger med basis i grunnleggende basisforståelse rundt mekanisk oppførsel og designkriterier.

Ferdigheter: Studenten skal beherske følgende:

 • Anvende kunnskap fra grunnleggende fag som matematikk, fysikk, mekanikk, statikk, fasthets- og materiallære til vurdering, design og engineering av virkelige komponenter/ maskindeler.
 • Redusere (enkle) maskinsystem til forenklede, representative modeller for mekanisk analyse.
 • Gjøre overslagsberegninger som utgangspunkt for mer effektiv og riktig vurdering av kritiske forhold knyttet til maskinkomponenter.
 • Å ha nødvendige forutsetninger til (kritisk) å evaluere resultater fra mer avansert numeriske analyse metoder FEM.

Generell kompetanse: Studenten skal på generell basis:

 • Ha perspektiv på hva som inngår i en produktutviklingsprosess for en maskinkomponent.
 • Ha forhold til hva som er fornuftige konstruksjonsprinsipper for utvalgte maskinkomponenter.
 • Generelle konstruksjons- og engineeringsprinsipper for maskindeler.
 • Selvstendig kunne erverve kunnskap om mer komplekse maskindeler og dimensjoneringsprinsipper.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner, regne- og dataøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Det blir 11 øvinger som skal leveres på blackboard. Opptak til skriftlig eksamen krever godkjenning av minst 8 øvinger.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Det er forventet at studentene har en grunnforståelse av mekanikk av materialier, sviktkriterier, statikk og maskindynamikk.

Kursmateriell

G. Härkegård: Dimensjonering av maskindeler, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2004. Støttelitteratur: J.A. Collins, H.R. Rusby, G.H. Staab: Mechanical Design of Machine Elements and Machines: A Failure Prevention Perspective, Wiley 2010

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 21.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 65
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU