Studiets oppbygning bilde mtprod

Studenter på produktutvikling og produksjon

<h1 class="display-custom pb-4">Studiets oppbygning</h1>

Produktutvikling og produksjon - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiets oppbygning

Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere produktutvikling og produksjon? Se sivilingeniørstudiet i maskin- og energiteknologi.

Sivilingeniørutdanningen i produktutvikling og produksjon gjennomføres på fem år. Litt forenklet kan studieforløpet deles inn i tre deler:

  • 1. og 2. årskurs: Grunnlagsemner
  • 3. og 4. årskurs: Spesialisering og fordypning
  • 5. årskurs: Prosjekt- og masteroppgave

I programmets studieplan (se lenger ned på siden) finner du oversikt over obligatoriske og valgbare emner. Du har fire emner hvert semester. 

1. og 2. årskurs

En del av grunnlagsemnene i 1. og 2. årskurs er felles for flere av sivilingeniørstudiene ved NTNU. Disse emnene gir deg grunnleggende ferdigheter i ingeniørvitenskap og realfag.

Eksempler på grunnlagsemner er Mekanikk, der du lærer hvordan krefter og bevegelser påvirker konstruksjoner og legemer, og Materialteknikk som gir grunnlag for valg av riktig konstruksjonsmaterialer. I Fluidmekanikk lærer du om strømning av væsker og gasser – for eksempel hvordan luftmotstanden og oppdrift virker på et fly. I Termodynamikk lærer du om omforming av energi, og om varmepumper, forbrenningsmotorer og gassturbiner

Du vil også få emner som gjelder spesielt for fagområdet produktutvikling og produksjon. Du vil lære å lage datamodeller av produkter og bygge enkle prototyper ved hjelp av 3D-printing, du vil lære å utvikle avanserte produkter som inneholder både mekaniske og elektroniske systemer, og du vil lære om mange forskjellige produksjonsmetoder som brukes i industrien.

Mange av emnene ved produktutvikling og produksjon inneholder praktisk labarbeid, og du vil blant annet få et praksiskurs i verkstedet. I tillegg vil du få nyttig erfaring fra team- og prosjektarbeid.

3. og 4. årskurs

Foruten noen fastlagte emner som er felles i 3. og 4. årskurs, vil du ha emner som er knyttet til hvilken studieretning du har valgt. Du kan velge mellom fire studieretninger:

5. årskurs: Prosjekt- og masteroppgave

Det siste året skal du spesialisere deg videre gjennom valg av fordypningsemne, prosjektarbeid og skrive en avsluttende masteroppgave i siste. Masteroppgaven er ofte del av et samarbeid mellom NTNU og en bedrift.

studyprogramme-planner-portlet

Studieplan