Hvordan søke opptak til masteroppgaven

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Opptak til masteroppgaven

Slik søker du opptak til avsluttende masteroppgave

Søknaden kan sendes selv om du ikke har hatt eksamen/fått sensur på kurs i semesteret du søker.
 


Opptakskrav

  • Fullført basismodul (fire emner) og spesialiseringsmodul (fire emner)

Unntak kan innvilges dersom det gjenstår ett emne i basis- eller spesialiseringsmodulen. Det må søkes særskilt om dette. Faglige forutsetninger og tilgjengelig tid til studier vil bli vektlagt i vurderingen av søknaden. Ved opptak etter unntaksvurdering må masteroppgavens tema ligge faglig utenfor det emnet man mangler.


Svar på søknaden

Vi starter arbeidet med opptaket etter søknadsfristen. Du får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt, og vi etterspør eventuelt informasjon eller dokumentasjon dersom det er noe som mangler.  


Opptaksbrev

Alle kvalifiserte søkere får tilbud om opptak. Du mottar et opptaksbrev fra NTNU når søknadene er ferdig behandlet: Før jul for oppstart i vårsemesteret, og før sommeren for oppstart i høstsemesteret. Som regel inneholder opptaksbrevet informasjon om hvem som blir veileder på oppgaven.


Arbeidet med masteroppgaven innledes med et felles, obligatorisk oppstartseminar for studenter som er tatt opp til masteroppgaven.

Les mer om masteroppgaven