Søke opptak til masteroppgaven

Organisasjon og ledelse (erfaringsbasert masterprogram)

Søke opptak til masteroppgaven


Hvordan søke opptak til masteroppgaven

Du kan søke opptak til avsluttende masteroppgave når du har gjennomført kursdelen av programmet (basismodul og spesialiseringsmodul). Søknaden kan sendes selv om du ikke har hatt eksamen/fått sensur på kurs i semesteret du søker.
 

Slik søker du

1. Registrer søknaden din på Søknadsweb. Frist: 1. november

2. Last opp en prosjektskisse under Dokumentasjon sammen med søknaden. Søknader uten prosjektskisse blir ikke behandlet. Frist: 1. november

 

Opptakskrav

  • Fullført basismodul og spesialiseringsmodul

Dispensasjon kan gis etter søknad for inntil ett emne. Dersom det mangler et kurs i spesialiseringen, gjøres en individuell, faglig vurdering. Masteroppgavens tema må ligge faglig utenfor de emnene som gjenstår.


Svar på søknaden

Vi starter arbeidet med opptaket etter søknadsfristen. Du får bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt, og vi etterspør eventuelt informasjon eller dokumentasjon dersom det er noe som mangler.  


Opptaksbrev

Alle kvalifiserte søkere får tilbud om opptak. Du mottar et opptaksbrev fra NTNU når søknadene er ferdig behandlet: Før jul for oppstart i vårsemesteret, og før sommeren for oppstart i høstsemesteret. Som regel inneholder opptaksbrevet informasjon om hvem som blir veileder på oppgaven.

For opptaket våren 2021 vil oppstartseminaret holdes i Trondheim 6.-8. januar 2021.


Arbeidet med masteroppgaven innledes med et felles, obligatorisk oppstartseminar for studenter som er tatt opp til masteroppgaven.

Les mer om masteroppgaven