Organisasjon og ledelse - Fritak med grunnlag i realkompetanse

Erfaringsbasert masterprogram Organisasjon og ledelse

Fritak med grunnlag i realkompetanse

Fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse

Du kan søke om fritak for deler av utdanningskravet ovenfor med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse.

Hvis du er i tvil om du tilfredsstiller opptakskravene til programmet, eller du ønsker å søke om fritak for deler av utdanningskravet, kan du søke om forhåndsgodkjenning av opptaksgrunnlaget ditt. Dette kan du gjøre før du starter på kursene. Søknadsskjema for godkjenning av opptaksgrunnlaget

Retningslinjer for vurdering av realkompetanse

Dersom du har 120 studiepoeng eller mer fra høyskole eller universitet, kan du søke opptak med grunnlag i realkompetanse. Søkere som har minst 120 studiepoeng og/eller en ikke avsluttet grad, må dokumentere utdanning med faglig konsentrasjon, og et visst antall emner på fordypningsnivå. I tillegg er det krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere. Med særlig relevant arbeidserfaring menes komplekse arbeidsoppgaver med betydelig ansvar (faglig ansvar eller lederansvar). Kravet til lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring praktiseres strengere jo nærmere søkeren er nedre grense for kravet til formell utdanning.

Teknisk fagskole kvalifiserer ikke for opptak til master.

I henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er teknisk fagskole ikke på samme nivå som bachelorgrad.