Prosjektskisse til masteroppgaven

Organisasjon og ledelse (Erfaringsbasert masterprogram)

Prosjektskisse til masteroppgaven


Prosjektskisse til masteroppgaven - innhold

Du skal legge en prosjektskisse på 1-2 sider ved søknad om opptak til masteroppgaven. Vi har forståelse for at du kanskje ikke er kommet så langt i tenkningen rundt masteroppgaven på det tidspunktet du søker opptak. Prosjektskissen har ingen betydning for selve opptaket, men vi bruker den til å finne en veileder som passer til oppgaven du skal skrive. 


Prosjektskisse - innhold

Mal for prosjektskisse/hjelpespørsmål

I utformingen av prosjektskissen vil vi gjerne at du bruker spørsmålene nedenfor – disse kan hjelpe deg til å tenke rundt valg du må ta tidlig, og kan fungere som et utgangspunkt for videre utvikling av prosjektet ditt.

Innledning

 • Ditt navn og spesialisering
 • Ønsket tema for masteroppgaven (overordnet tema)
 • Ønsket veileder (dersom du har ønsker)
 • Skal du skrive oppgaven sammen med noen?

Kontekst og bakgrunn for studien

 • Min undersøkelse skal foretas i (organisasjon/bedrift/bransje e.l.) …
 • Min erfaring og rolle(r) fra denne organisasjonen er …
 • I masteroppgaven ønsker jeg å undersøke (tema/fenomen) ...
 • Helt konkret diskuterer/stiller jeg spørsmål ved ...
 • Dette er viktig fordi ...
 • Et godt eksempel på dette er ...

Problemstilling, teori/forskning og metode

 • Min foreløpige problemstilling for masteroppgaven er ...
 • Mine antakelser (forforståelse) om det jeg skal undersøke er …
 • Informasjon som allerede foreligger (dokumenter/statistikk om organisasjonen/bedriften/bransjen) om det jeg skal undersøke er…
 • Teorier/forskning (bøker/artikler etc.) jeg kanskje kan bruke er …
 • Min fremgangsmåte/metode (spørreundersøkelse, intervju, observasjoner etc. ) for å undersøke dette videre er …