Studiets oppbygning

Film- og videoproduksjon - masterstudium

Studiets oppbygning

Studieplanen

Studiet er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år. 

Det siste året av utdanningen er forbeholdt masteroppgaven (60 sp), som består av 50% praktisk-kunstnerisk produksjon og 50% teoretisk, skriftlig oppgave. Det praktiske prosjektet gjennomføres normalt i grupper, mens den skriftlige oppgaver er individuell.


Master i film- og videoproduksjon - Kull 2023

Her er en visuell oversikt over hele studieprogrammet: 

Semester

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

Høst 23

FM3000
Forskningsdesign og vitenskapsteori

FVP3002
Posisjoner i filmvitenskap

FVP3004
Lyddesign

FVP3007
Idé- og prosjektutvikling

Vår 24

FVP3003
Produksjonsforberedende emne

FVP3005
Audiovisuell bransje

FVP3100 Masteroppgaveutvikling

Eksperter i team (EiT)

Høst 24

FVP3200
Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon

Vår 25

FVP3200
Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Utenlandsopphold

Som student hos oss har du muligheten til å ta deler av studiene dine i utlandet, gjennom en såkalt utveksling. 

Ved film- og videoproduksjon har vi tidligere sendt flere studenter på utveksling til USA. Her har vi blant annet avtaler med: 

University of California, Santa Cruz

California State University, Los Angeles 

California State University, Monterey Bay

Dersom du kunne tenke deg å dra på utveksling, anbefaler vi at du tar kontakt for veiledning med en av IKMs studieveiledere. Det lønner seg å starte planlegging av utveksling i god tid før avreise. 


Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

Praktisk informasjon om utveksling.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er todelt og inneholder normalt en mindre avhandling på 40-60 sider, og en medieproduksjon. Avhandlingen skal vise at du kan arbeide selvstendig og vitenskapelig innenfor fagområdet, og medieproduksjonen skal vise at du behersker et mer omfattende produksjonsformat. Normalt vil tema for den teoretiske delen være knyttet til produksjonsdelen. 

Innen 15. november skal du ha levert inn en kort skisse til masteroppgaven (1 - 2 sider), som bør inneholde følgende en foreløpig problemstilling/tema og en foreløpig framdriftsplan. På grunnlag av denne skissen og møter med faglærere, godkjenner instituttet din plan for masteroppgaven og tildeler studenten veileder. Det skrives masteravtale mellom deg og instituttet i løpet av første studiesemester. Denne leveres senest 15. september. 

I tillegg til arbeidet med oppgaven og produksjonen og den individuelle veiledningen du får i den forbindelse, skal du også delta på et oppgave-/veiledningsseminar der du legger fram disposisjon for oppgaven og et kapittelutkast. 

Et produksjonsforberedende emne fokuserer spesielt på spørsmål knyttet til forarbeide og research og skal gi deg innsikt i den produksjonsforberedende fasen. 

I sluttvurderingen av masteroppgaven gis oppgaven og videoproduksjonen separate karakterer. De to delene vektes likt og justeres gjennom muntlig prøve. Den muntlige prøven består av en drøfting av masterarbeidet med sensoratet med varighet på minst 60 minutter. Ved stryk må alle delvurderinger og muntlig justerende eksamen tas på nytt.