Studiets oppbygning

Film- og videoproduksjon - masterstudium

Studiets oppbygning

Student jobber med studiearbeid. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Studieplanen

Studiet er bygd opp som et heltidsstudium på 120 studiepoeng (sp) over to år. 

Det siste året av utdanningen er forbeholdt masteroppgaven (60 sp), som består av 75 % praktisk-kunstnerisk produksjon og 25 % teoretisk, skriftlig oppgave. Det praktiske prosjektet gjennomføres normalt i grupper, mens den skriftlige oppgaven er individuell.


Utvekslingsmuligheter

Følg denne linken for informasjon om dine utvekslingsmuligheter på IKM.


Master i film- og videoproduksjon - Kull 2023

Her er en visuell oversikt over hele studieprogrammet: 

Semester

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

7.5 sp

Høst 23

FM3000
Forskningsdesign og vitenskapsteori

FVP3002
Posisjoner i filmvitenskap

FVP3004
Lyddesign

FVP3007
Idé- og prosjektutvikling

Vår 24

FVP3003
Produksjonsforberedende emne

FVP3005
Audiovisuell bransje

FVP3100
Masteroppgaveutvikling

Eksperter i team (EiT)

Høst 24

FVP3200
Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon

Vår 25

FVP3200
Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon