course-details-portlet

FVP3002 - Posisjoner i filmvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

FVP3002 er et emne som fokuserer på teoretiske posisjoner og metoder i filmvitenskapen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha kunnskap om:

  • filmvitenskapen som fagtradisjon
  • relasjonen og den gjensidige påvirkningen mellom filmteori, filmhistorie og filmanalyse

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

  • identifisere hvordan ulike filmvitenskapelige forskningstradisjoner forholder seg til hverandre og hvilke kunnskapsinteresser som har vært styrende
  • reflektere over filmteoriens plass i analyse og fortolkning av film
  • diskutere hvordan sentrale filmteoretiske spørsmål er blitt behandlet i ulike filmteoretiske tradisjoner
  • redegjøre for hvordan filmhistorisk kunnskapsutvikling har vært preget av ulike metodologiske innfallsvinkler og oppfatninger av filmmediet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, visninger. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme. Studenten plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg med skriftlig dokumentasjon.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3 dagers hjemmeeksamen der studenten besvarer et oppgavesett gjennom et skriftlig arbeid på ca. 2000 - 3000 ord. Besvarelsen vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD3012 7.5 HØST 2011
FILM3012 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
27.11.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU