course-details-portlet

FVP3002 - Posisjoner i filmvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

FVP3002 er et emne som fokuserer på teoretiske posisjoner og metoder i filmvitenskapen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om filmvitenskapen som fagtradisjon
- kunnskap om relasjonen og den gjensidige påvirkningen mellom filmteori, filmhistorie og filmanalyse

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- identifisere hvordan ulike filmvitenskapelige forskningstradisjoner forholder seg til hverandre og hvilke kunnskapsinteresser som har vært styrende
- reflektere over filmteoriens plass i analyse og fortolkning av film
- diskutere hvordan sentrale filmteoretiske spørsmål er blitt behandlet i ulike filmteoretiske tradisjoner
- redegjøre for hvordan filmhistorisk kunnskapsutvikling har vært preget av ulike metodologiske innfallsvinkler og oppfatninger av filmmediet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, visninger.

Studenten plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg med skriftlig dokumentasjon.

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3 dagers hjemmeeksamen der studenten besvarer et oppgavesett gjennom et skriftlig arbeid på ca. 2000 - 3000 ord. Besvarelsen vurderes med bokstavkarakter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Pensum er på ca. 600 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD3012 7.5 01.09.2011
FILM3012 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 20.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU