course-details-portlet

FVP3003 - Produksjonsforberedende emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

FVP3003 er et praktisk-teoretisk emne på masternivå hvor studentene skal utvikle og ferdigstille et større individuelt preproduksjonsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om research og forarbeide i forbindelse med eget produksjonsarbeide
- kunnskap om manuskriptutvikling, visualisering og andre produksjonsforberedende faser i forbindelse med eget produksjonsarbeid
- kunnskap om aktuelle lover og regler som gjelder innenfor produksjon av audiovisuelle uttrykk
- kunnskap om sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og praktiske perspektiver med hensyn til levende bilder

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- ide- og prosjektutvikling
- prosjekt- og arbeidsledelse
- avansert digital arbeidsflyt
- beherske bruken av avansert produksjonsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Seminar - herunder veiledning og tilbakemelding underveis på skriftlige øvinger og muntlig innlegg.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevert individuelt preproduksjonsnotat
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 30-minutters muntlig eksaminasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Ca. 300 sider selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD3005 7.5 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU