course-details-portlet

FVP3003 - Produksjonsforberedende emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 30 minutter

Faglig innhold

FVP3003 er et praktisk-teoretisk emne på masternivå hvor studentene skal utvikle og ferdigstille et større individuelt preproduksjonsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

 • research og forarbeide i forbindelse med eget produksjonsarbeide
 • manuskriptutvikling, visualisering og andre produksjonsforberedende faser i forbindelse med eget produksjonsarbeid
 • aktuelle lover og regler som gjelder innenfor produksjon av audiovisuelle uttrykk
 • sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og praktiske perspektiver med hensyn til levende bilder

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • ide- og prosjektutvikling
 • prosjekt- og arbeidsledelse
 • avansert digital arbeidsflyt
 • beherske bruken av avansert produksjonsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Seminar - herunder veiledning og tilbakemelding underveis på skriftlige øvinger og muntlig innlegg. Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevert individuelt preproduksjonsnotat
 • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 30-minutters muntlig eksaminasjon.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Ca. 300 sider selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD3005 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU