course-details-portlet

FVP3003 - Produksjonsforberedende emne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 30 minutter

Faglig innhold

FVP3003 er et praktisk produksjonsemne på masternivå. hvor studentene utvikler og ferdigstiller et større individuelt preproduksjonsarbeid for sin masterproduksjon. Denne produksjonen realiseres deretter i 3. og 4. semester, som en del av emnet FVP3200 Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

 • research, konseptualisering og preproduksjonsarbeid innenfor studentens individuelle, spesifikke profesjonelle rolle og ansvarsområder
 • prosesser knyttet til manusutvikling, audiovisuell dramatisering, produksjonsplanlegging og andre preproduksjonsfaser i forbindelse med egen produksjon
 • relevante lover og reguleringer som gjelder innenfor produksjon av audiovisuelle uttrykk
 • sammenhenger mellom cinematurgiske perspektiver og den praktisk-estetiske realiseringen av audiovisuelle fortellinger

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • utvikle filmideer og -prosjekter
 • styre filmprosjekt
 • styre profesjonelle ansvarsområder og avansert arbeidsflyt i digital filmproduksjon
 • bruke avanserte produksjons- og prosjektstyringsverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Seminar - herunder veiledning og tilbakemelding underveis på skriftlige øvinger og muntlig innlegg.

Emnet er strukturert som en seminarrekke som gir studentene veiledning og tilbakemelding knyttet til deres individuelle arbeid med manus, rolleavhengige utviklingsansvar, og produksjonsplaner for den praktiske delen av masteroppgaven

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevert individuelt preproduksjonsnotat
 • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 30-minutters muntlig eksaminasjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Ca. 300 sider selvvalgt pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD3005 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU