Hva kan du bli?

Hva kan du bli?

Student filmer en scene. Foto.
Foto: Torstein Olav Eriksen

Kompetanse

Masterstudiet kan gi studenten muligheten til fordypning innen ett fagfelt som f.eks regi, produksjon, foto eller lyd gjennom en blanding av praktiske og teoretiske studier. Masteroppgaven består av 50% produksjon og 50% teori.

Den kompetansen fagtilbudet gir vil være relevant innenfor en lang rekke yrkessammenhenger, ikke bare i forbindelse med ulike typer medieproduksjon, men også innenfor undervisningssektoren, kultursektoren, informasjonsformidling, reklame og journalistikk.


Jobbmuligheter

Flere studenter som er utdannet ved masterstudiet har gått videre til å jobbe i den profesjonelle filmbransjen. Gjennom praktisk og teoretisk fordypning kan studentene utforske et fagfelt innen film- og videoproduksjon. Studiet gir en god basis for et mer fagspesialisert arbeid innen film-  og mediebransjen. Studiet kan også gi et utgangspunkt for videre profesjonsstudier eller praktisk-teoretiske film- og fjernsynsstudier.

Generelt sett er praktisk-teoretisk medie- og filmkompetanse etterspurt.

Videre studier

Mastergraden i film- og videoproduksjon kvalifiserer til opptak til forskerutdanning på doktorgradsnivå (ph.d.).

Hva sier studentene?

Hva sier studentene?


Ressurspublisering

Fotograf og fotoredigerer

Navn: Benjamin Danielsen

Utdanning:

Arbeidsted: NRK

Bli kjent med folk i bransjen og lær deg hva de gjør

Freelancer innen film og tv produksjon

Navn: Stein-Erik Rutledal

Utdanning:

Arbeidsted: Selvstendig næringsdrivende

Jeg begynte i denne jobben før jeg var ferdig studert

Valgte mastergrad for å få regissere spillefilm

Navn: Astrid Thorvaldsen

Utdanning:

Arbeidsted: Daglig leder og kreativt ansvarlig i produksjonsselskapet Ninjafilm.

Det ble en svært bratt læringskurve da jeg ble en del av produksjonsteamet i filmen Utburd. Hele klassen fikk følge spillefilmprosessen fra idé til ferdig film.

Suksess i knalltøff bransje

Navn: Tonje Hessen Schei

Utdanning:

Arbeider som: Regissør og produsent. Grunnlegger og sjef for selskapet Ground production.

Jeg har vært besatt av å fortelle historier som jeg mener er viktig å sette fokus på

Ville jobbe med fortellinger

Navn: Tiger Garté

Utdanning:

Jobber nå som: Forlagssjef og redaktør i Tigerforlaget. I tillegg forfatter på Tiden Norsk Forlag og Gresvik Forlag.

Masteroppgaven spisset kompetansen innen filmmanus

Navn: Per Ole Aabakken

Utdanning:

Arbeidsted: Manusforfatter og regissør i Headspin Productions

Nå bruker jeg ofte evnen jeg utviklet i studiet mitt som er det å søke opp og ta inn mengder informasjon, dra ut essensen og sette det i system. I tillegg lærte jeg mye om struktur og historiefortelling.

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

  • Humanistisk kompetanse
  • Arbeidslivsrelevans i studiene 
  • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
  • Tips for jobbsøking
  • Verv og frivillig arbeid i studietiden
  • Noen vanlige bransjer for humanister
  • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter