course-details-portlet

FVP3005 - Audiovisuell bransje

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

FVP3005 Audiovisuell bransje er et emne på mastergradsnivå, som baserer seg på studentenes egen fagkompetanse innenfor profesjonell audiovisuell produksjon.

Gjennom praksisutplassering i en virksomhet i den audiovisuelle bransjen, utvikler studentene samarbeidskompetanse ved å gå inn i relevante profesjonelle roller og utføre konkrete arbeidsoppgaver. Gjennom seminarvirksomhet skal studentene øke kunnskapene sine om samarbeid i ulike gruppestrukturer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

  • reflektere rundt team-samarbeid og ulike gruppekonstellasjoner i profesjonelle sammenhenger
  • analysere og beskrive egne samarbeidserfaringer med relevante begrep og anvende grunnleggende gruppeteori opp mot disse erfaringene
  • gjøre rede for forventninger til kompetanse og samspill i arbeidslivssammenhenger

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:

  • opparbeidet ferdigheter innen selvrefleksjon med hensyn til egen deltakelse i teamsamarbeid, og utfordringer i forbindelse med slike samarbeid: av faglig, sosial eller personlig art
  • ferdigheter innen prosjektarbeid, planlegging, beslutningsprosesser og kommunikasjonsformer i profesjonelle settinger
  • videreutviklet sine ferdigheter både når det gjelder å gi og få tilbakemeldinger

Læringsformer og aktiviteter

Studentene tildeles et lengre praksisopphold i et produksjonsselskap i den regionale audiovisuelle bransjen. Hver student kobles til en individuell mentor i produksjonsselskapet.

Emnet er strukturert rundt et antall heldagssamlinger i praksisperioden, samt seminarvirksomhet etter at praksisen er avsluttet. Innsikter omkring samarbeid og egenrefleksjon rundt samarbeidsprosesser er sentralt i emnet.

Obligatorisk aktivitet: De foreløpige funn og erfaringene fra praksis presenteres i muntlig form underveis i praksisoppholdet.

Studenten plikter å holde seg orientert om aktuell informasjon fra institutt eller faglærere via Blackboard.

Mer om vurdering

Eksamen består av et refleksjonsnotat fra praksisperioden. Her bes studenten diskutere erfaringer de har gjort seg med hensyn til samarbeidsprosesser og anvendelsen av egen profesjonell kompetanse.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100

Innlevering
14.06.2024


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU