FVP3005 - Audiovisuell bransje

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet baseres på bruk av studentenes fagkompetanse innenfor profesjonell audiovisuell produksjon. Studentene skal opparbeide seg erfaringer gjennom å gå inn i relevante yrkesroller og konkrete arbeidsoppgaver innenfor den audiovisuelle bransjen. Gjennom dialog med mentorer fra bransjen og gjennom seminarvirksomhet skal studentene øke sin kompetanse når det gjelder audiovisuell produksjon og når det gjelder evnen til å arbeide i varierte gruppestrukturer.
Audiovisuell bransje er godkjent som alternativ til Eksperter i team for programstudenter ved Master i film- og videoproduksjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- tilegnet seg kunnskaper om kompetanseforventninger i arbeidslivssammenhenger
- tilegnet seg kunnskaper om teamarbeid og ulike gruppekonstellasjoner i profesjonelle sammenhenger
- tilegnet seg kunnskaper om utfordringer ved å etablere små og mellomstore produksjonsselskap og mediebedrifter

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten:
- fått erfaring med, og ferdigheter innen, praktisk prosjektarbeid i profesjonelle settinger
- fått erfaring med, og ferdigheter innen, å bruke egen kompetanse innenfor varierte gruppestrukturer
- fått erfaring med, og ferdigheter innen, selvrefleksjon med hensyn til kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Studentene knyttes til en mentor i den audiovisuelle bransjen, og utplasseres i en lengre praksisperiode hos denne mentoren. Fagets organisering vil ellers innebære enkelte heldagssamlinger i denne praksisperioden, samt seminarvirksomhet i etterkant av praksisperioden.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Eksamen vil innebære innlevering av en detaljert rapport fra praksisperioden, der studenten vil bli bedt om å reflektere over de erfaringer han eller hun har gjort seg med hensyn til gruppeprosesser og bruk av egen kompetanse i profesjonelle sammenhenger. Erfaringer fra praksisperioden presenteres videre i muntlig form i en obligatorisk heldagssamling i etterkant av praksisperioden.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.