Roboter og fartøystyring

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Roboter og fartøystyring 

Roboter og fartøystyring - NB! Krysspublisert!

På denne studieretningen kan du fordype deg i:

Navigasjon og fartøystyring

Navigasjon og fartøystyring. Copyright: Bjarne Stenberg and NTNUOmfatter metoder for styring av fly, ubemannede farkoster, skip, flytende plattformer og undervannsfartøyer. Matematisk modellering og simulering av fartøybevegelse i 6 frihetsgrader er sentralt i dette. Dette inkluderer bruk av hydrodynamiske og aerodynamiske modeller. De matematiske modellene brukes i treningssimulatorer, beslutningsstøttesystemer, autopiloter, dynamisk posisjoneringssystemer, sensor- og navigasjonssystemer m.m.

For navigasjonssystemer blir det lagt vekt på tilstandsestimatorer for integrasjon av satellittnavigasjonssystemer, gyroer og akselerometer. Dette inkluderer praktisk bruk av Kalman-filteret og ulineære tilstandsestimatorer for posisjon, hastighet og attityde. Faget TTK4190 Fartøystyring er sentralt for de som velger denne hovedprofilen.

Robotsystemer

Fra robotlaben ved Institutt for teknisk kybernetikk. Foto: Geir MogenOmfatter metoder for modellering, bevegelsesplanlegging og styring av roboter med applikasjoner som spenner fra industrielle robotmanipulatorer, assisterende mekanismer for kirurgi og generell medisin, til roboter for underholdning, film og utdanning.

En type roboter som instituttet har aktivitet rundt er slangeroboter. Slangeroboter er robotiserte mekanismer som kan bevege seg i krevende omgivelser på samme måte som biologiske slanger. Om noen år, vil slike roboter benyttes til søk og redning etter jordskjelv og til vedlikehold i komplekse rørsystemer. Instituttet har i mange år forsket på metoder for å styre slike mekanismer, og har også utviklet flere ulike typer slangeroboter. Som student ved instituttet, lærer du hvordan matematikk kan benyttes for å beskrive og styre bevegelsen til disse spennende robotmekanismene.

Autonome systemer

Autonome systemer. Copyright: Bjarne Stenberg and NTNUUtvikling av intelligente styresystemer for selvstyrte (autonome) roboter og ubemannede fartøyer. Slike fartøy må i stor grad sanse sine omgivelser ved å tolke data fra kamera og andre sensorer, være feil-tolerante og kunne håndtere unormale situasjoner, og planlegge sine bevegelser og handlinger på egen hånd. Dette inkluderer utvikling av intelligente farkoster, autonome ubemannede fartøy (under, på og over vann) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme områder. Dette er nødvendig for å møte utfordringene relatert til miljø og klima, sikker maritim transport, kartlegging og overvåkning av kystområdene, offshore fornybar energi, fiskeri og havbruk samt arktisk olje- og gassutvinning på dypt vann. Institutt for teknisk kybernetikk har sammen med Institutt for marin teknikk et senter for fremragende forskning (SFF) på autonome marine operasjoner og systemer (AMOS).

Emneoversikt

Emneoversikt

Semester 7,5 sp 7,5 sp 7,5 sp 7,5 sp
4. Vår Masteroppgave
3. Høst Komplementært emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2. Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Valgbart emne
Se studieplan
Modellering og simulering Optimalisering og regulering
1. Høst Innføring i algoritmer Valgbart emne
Se studieplan
Lineær systemteori Systemteori, grunnkurs

Emneoversikt studieretning Roboter og fartøystyring