Studiets oppbygning

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Det 2-årige masterstudiet i kybernetikk og robotikk bygger videre på en bachelorgrad i ingeniørfag, automasjon, kybernetikk eller mekatronikk og lignende som har tilstrekkelig bakgrunn i fagene reguleringsteknikk, elektronikk og datateknikk.

Studiet gjennomføres på 2 år og tilsvarer 120 studiepoeng. Studiet tilbys i Trondheim.

Du kan velge blant fire studieretninger:

  • Tilpassede datasystemer: gir inngående kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for implementering av styring og regulering. 
  • Energi og prosesstyring: gir inngående kunnskap om kybernetiske metoder og deres anvendelse innenfor industri som er viktig for Norge.
  • Roboter og fartøystyring: – gir inngående kunnskap om systemer og funksjoner som realiserer intelligente styresystemer for roboter og fartøy.
  • Biomedisinsk kybernetikk: – gir inngående kunnskap om modellering, instrumentering, analyse og regulering for applikasjoner relatert til menneskekroppen.

Generelle oppbygning:

1. studieår

Det første studieåret består av emner basert på valgt studieretning, det tverrfaglige prosjektemnet eksperter i team som er felles for alle teknologistudenter, og et ikke-teknologisk emne. Det er fire emner i hvert semester med avsluttende eksamen i slutten av semesteret. 

2. studieår

Det andre studieåret består i høstsemesteret av ett valgbart emne, ett komplementært emne, fordypningsemne og fordypningsprosjekt. Studiet avsluttes med en masteroppgave med et selvstendig forskningsarbeid innenfor valgt hovedprofil. For å kunne starte på masteroppgaven må du ha fullført 6 ukers praksis. Se mer om praksis på Innsida. 

Studiets oppbygning har mange emner felles med det 5-årige studiet i kybernetikk og robotikk. I det 2-årige masterstudiet velger du et fordypningsprosjekt og en masteroppgave. Fordypningen og masteroppgaven gir deg spisskompetanse som gjør deg svært konkurransedyktig for ekspertjobber.
 

Forberedende kurs

Det anbefales å ta forberedende kurs i lineær algebra og differensialligninger før undervisningsstart. Kurs i laplace-transformasjoner og kompleks analyse anbefales også. De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart. Tidligere erfaringer viser at studentene har hatt meget god nytte av kursene.
 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan