Studiets oppbygning

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Studiets oppbygning

Masterprogrammet i kybernetikk og robotikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp) og er normert til fire semestre. Det første året består av avanserte emner innen kybernetikk og robotikk, mens det andre året i hovedsak består av prosjektarbeid og masteroppgave under veiledning av en av våre faglærere.

Studieretninger

Du kan velge blant fire studieretninger:

  • Tilpassede datasystemer – gir inngående kunnskap om maskinvare, programvare og systemer for implementering av styring og regulering.
  • Energi og prosesstyring – gir inngående kunnskap om kybernetiske metoder og deres anvendelse innenfor industri som er viktig for Norge.
  • Roboter og fartøystyring – gir inngående kunnskap om systemer og funksjoner som realiserer intelligente styresystemer for roboter og fartøy.
  • Biomedisinsk kybernetikk – gir inngående kunnskap om modellering, instrumentering, analyse og regulering for applikasjoner relatert til menneskekroppen.

Emneoversikt

Tilpassede datasystemer

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Komplementært emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Instrumenterings-systemer Modellering og simulering Sanntidsprogrammering
1 Høst Innføring i algoritmer Industrielle og innbygde datasystemers konstruksjon Lineær systemteori Systemteori, grunnkurs


Energi og prosesstyring
Roboter og fartøystyring

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Komplementært emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Valgbart emne
Se studieplan
Modellering og simulering Optimalisering og regulering
1 Høst Innføring i algoritmer Valgbart emne
Se studieplan
Lineær systemteori Systemteori, grunnkurs

 

Biomedisinsk kybernetikk

Sem. 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP 7,5 SP
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Valgbart emne
Se studieplan
Valgbart emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Valgbart emne
Se studieplan
Modellering og simulering Optimalisering og regulering
1 Høst Innføring i algoritmer Bioteknologi og etikk Lineær systemteori Systemteori, grunnkurs

 

Emnene i tabellene over er delt inn i følgende kategorier
Se studieplan for valg av emne Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner

 

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Forberedende kurs

Forberedende kurs

De forberedende kursene holdes i de to ukene før semesterstart.

NB! Tidligere erfaringer har vist at studentene har hatt meget god nytte av kursene.