Hva kan jeg bli?

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Hva kan du bli?

Ved å utvide ingeniørgraden din med en spesialisering i kybernetikk, blir du kvalifisert til å være i front av teknologiutviklingen i en stadig mer digitalisert, automatisert og robotisert verden. Etterspørselen i arbeidslivet går stadig mer i retning av mastergrader med en tydelig og tverrfaglig bakgrunn, som behersker andre ingeniørfag i tillegg til kybernetikk.

Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. I fremtiden innebærer det å kunne styre enheter og systemer som i dag virker helt utenkelige. Kybernetiske løsninger blir stadig mer utbredt i samfunnet, og behovet for kybernetikere øker stadig. Som ferdigutdannet kybernetiker bli du ekspert på automatiske styresystemer. Du kan lage gode styresystemer for å utnytte råstoff og energi mest mulig effektivt, for å bedre produktiviteten og øke sikkerheten i komplekse systemer.

Gjennom avanserte styresystemer innen medisin kan du bidra til økt livskvalitet for mange. Spisskompetansen kan du bruke på mange forskjellige områder som bilindustrien, båtnavigasjon, oljevirksomhet og medisinsk teknologi. Kybernetikk brukes også i biologiske og medisinske systemer som datastyrte proteser og ultralyd. Ved bruk av maskinlæring og kybernetikk kan du analysere klima eller programmere hus til å bruke minst mulig energi til det beste for klimaet vårt.

En mastergrad i kybernetikk gjør deg svært ettertraktet, og de fleste mottar jobbtilbud før studiet er avsluttet.
 

Du kan jobbe med:

  • utvikling av dronefly, selvstyrende biler, autonome skip og slangeroboter
  • utvikling av automatiske styresystemer for olje- prosessindustrien for å oppnå større miljøgevinst, bedre produktivitet og økt sikkerhet
  • utvikling av roboter for blant annet industri, transport og medisin
  • utvikling av innebygde datamaskiner
  • forskning og utvikling av medisinteknisk utstyr, f.eks. ultralyd og kunstig bukspyttkjertel for automatisk insulinregulering
  • forskning og utvikling på biologiske og økologiske systemer som f.eks. automatisert fiskeoppdrett
  • tolkning av big data
  • høyere teknologisk undervisning på universiteter og ingeniørhøgskoler

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

NTNU tilbyr en ph.d.-utdanning innen kybernetikk:

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon     

Kybernetikerne – teknologiens styrmenn

Kybernetikerne – teknologiens styrmenn

Kybernetikerne omtales som fremtidens elite i arbeidslivet og er etterspurt i mange forskjellige bransjer.

Automatisering og robotisering av stadig flere arbeidsoppgaver og en utvikling som går i stor fart, fører til at mange kappes om kybernetikk- og robotikk-studentene.

– Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hver tredje norske arbeidsplass vil være berørt av automatisering og robotisering i 2035. Det må både samfunnet, arbeidsgivere og arbeidstagere være forberedt på. Denne utviklingen skaper store utfordringer, men gir også enorme muligheter.

Les mer i Gemini


Karriere og ekstern kontakt

Karriere og ekstern kontakt

Nettverket Elektronikk og Kybernetikk

NTNU Karriere
IAESTE - sommerjobb i utlandet
BEST - sommerkurs i utlandet
NTNU Bridge - jobbkoblinger
Contactor - bedriftskomite
Spark  - studentinnovasjon
Start NTNU - nyskaping
Tekna
Forskerforbundet
NFEA