Hva lærer jeg

Kybernetikk og robotikk - masterprogram (sivilingeniør) 2-årig - Trondheim

Hva lærer du?

Kybernetikk er vitenskapen om hvordan dynamiske systemer som f.eks. fartøyer, roboter og industrielle prosesser oppfører seg, og hvordan systemene kan styres automatisk. NTNU tilbyr de mest anerkjente kybernetikkstudier i Norge.

På dette studiet får du brede og solide basiskunnskaper innen matematikk, IKT og ingeniørfag, i tillegg til avansert kunnskap innenfor kybernetikkens områder.

Du vil lære hvordan dynamiske systemer kan styres og overvåkes ved å kombinere matematikk, naturvitenskap, datateknologi og reguleringsteknikk. Du lærer matematisk modellering og programmering for å lage styringssystemer til prosessindustri, autonome droner og selvstyrte intelligente roboter. Med intelligent styring og programmering blir du en kybernetiker.

Du får en bred teknologisk basis med teoretiske og praktiske kunnskaper innen overvåking og styring av dynamiske systemer. Med mastergrad i kybernetikk og robotikk vil du kunne analysere eksisterende teorier og metoder og anvende kunnskap på nye områder innenfor kybernetikken. Du vil kunne designe og utvikle avanserte automatiserte systemer og implementere disse i industrielle løsninger.
 

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Følg NTNU teknologi på sosiale medier

Facebook ikon. illustrasjon     Snapcat ikon. Ilustrasjon     YouTube ikon. Illustrasjon