Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning, 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Søk opptak

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn ved NTNU er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående opplæring. Opptakskravet til grunnskolelærerutdanning er

 • generell studiekompetanse
 • minimum 35 skolepoeng
 • et gjennomsnitt på minimum karakteren 3, 0 i norsk (393 timer) og 4, 0 i matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har bestått matematikk på høyere nivå.

Det betyr at du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Tilbud om nettkurs i matematikk.


Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Krysspublisert IKKE RØR! Tuberkulose- undersøking

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Sjekk ut våre ofte stilte spørsmål med svar  – eller ta kontakt med en av våre studieveiledere. De hjelper deg med alt du måtte lure på om studieretninger og søknadsprosess.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium. Disse poengsummene er fjorårets og er ikke gjeldende fremtidens opptak.


Overflytting til femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Søk overflytting til femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Du kan søke overflytting til femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU fra en utdanningsinstitusjon etter tredje studieår. Frist for å søke opptak er 15. april i tredje studieår. 

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MGLU1-7
 • Gradsnavn: Master i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
 • Varighet: Heltid
 • Studiepoeng: 300
 • Studiekode opptak: 194084
 • Poenggrense: 2019 45.6
 • Poenggrense f.vitnemål: 2019 43.7
 • Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning
 • Søknadsfrist: 15. april
 • Politiattest: Ja
 • Studiested: Trondheim