Opptak

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)

Opptak

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn ved NTNU er et grunnstudium som du kan søke opptak til direkte fra videregående opplæring. Opptakskravet til grunnskolelærerutdanning er

  • generell studiekompetanse
  • enten minimum 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i matematikk
  • eller minimum 40 skolepoeng, 3 i norsk og 3 i matematikk

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om du har bestått matematikk på høyere nivå.

Det betyr at du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Tilbud om nettkurs i matematikk.

 

Registrer søknad

Registrer søknaden din på Samordna opptak sine sider.

Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse.

Du kan registrere en søknad fra 1. februar.

Last opp dokumentasjon

Du har ansvar for å sjekke at nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Frist: 20. mars - for deg med søknadsfrist 1. mars.
Frist: 15. april - for deg med søknadsfrist 15. april.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Følg opp søknad

  • 1. juli er fristen for å omprioritere studier.
  • Hvis det er dokumentasjon som mangler vil du få beskjed fra saksbehandleren din.

Svar på søknad

Rundt 20. juli blir svar på opptaket lagt ut i søknaden din.

Studiestart

Etter du har takket ja til en studieplass må du vente til du har blitt opprettet som student i systemet vårt før du kan logge deg inn på Studentweb. Du vil få en e-post med innloggingsinformasjon når det er klart.  

 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Attester

Krav om politiattest

På dette studieprogrammet må du legge frem gyldig politiattest ved studiestart.

Du kan søke ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Her finner du informasjon om hvordan du søker om politiattest. 

Her kan du levere politiattesten til oss elektronisk.

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Overflytting til femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Søk overflytting til femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Du kan søke overflytting til femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU fra en utdanningsinstitusjon etter tredje studieår. Frist for å søke opptak er 15. april i tredje studieår.

Overflytting fra NTNU

Dersom du er student ved femårig grunnskolelærerutdanning ved NTNU og ønsker å søke overflytting til en annen institusjon, må du ta kontakt med den aktuelle institusjonen.

Barnehage MGLU 1-7

Har du barnehagelærerutdanning?

Har du barnehagelærerutdanning og ønsker å bli kvalifisert for å undervise i 1.–4. trinn?

Kompetansekravene er beskrevet i forskrift til opplæringslova i kapittel 14, §14-2 i Lovdata.

Ønsker du tips om fag som er relevante for undervisning innrettet mot barnetrinnet, ta kontakt med NTNU Videre.


Krysspublisert (BSOS): Er du utenlandsk statsborger?

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)