Hva lærer jeg?

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)

Hva lærer du?

Læreren er en rollemodell, leder og veileder. Du får stort ansvar og muligheten til å inspirere mange ulike mennesker.

Som grunnskolelærerstudent for 1.-7. trinn får du kunnskaper i flere skolefag og pedagogikk, og du blir spesialist innen det faget du velger å fordype deg i. Du møter nysgjerrige elever i en viktig periode av livet deres, og får jobbe med utvikling av hele mennesket. Du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden.

Læringsformer

I studiet benyttes et vidt spekter av arbeids- og læringsformer. Læringsformene som benyttes, er blant annet: 

  • forelesinger
  • studentaktive arbeids- og læringsformer knyttet til opplæringen i de ulike studiefagene
  • veiledning
  • profesjons- og oppgaveseminarer
  • kollokviegrupper
  • praksis
  • selvstendig arbeid
  • eksamensgjennomføring

Praksis

Praksis er en stor og viktig del av lærerstudiet hvor du samarbeider med kolleger, rektor og foreldrene. Praksisen skjer ved ulike grunnskoler, og du har også muligheter for praksisopphold i utlandet.