Studiemiljø

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)

Studiemiljø

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet.

Aktiv og engasjert?

Studentlivet byr på mye mer enn studier. Du kan for eksempel engasjere deg i studentorganisasjoner. 

Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Linjeforeningen SALT

SALT er linjeforeningen for grunnskolelærerutdanningene, og arbeider for å skape et godt studiemiljø gjennom å arrangere faglige og sosiale arrangement. Dette innebærer tradisjonsrike arrangementer som fadderuke, foredrag, skitur til Åre i Sverige og vårball. 

Gjennom studentforeningen får du mulighet til å bli kjent med dine medstudenter, knytte livslange vennskap og delta på ulike opplevelser. SALT har flere utvalg hvor du for eksempel kan dra på tur med friluftsliv, drive med håndarbeid, sette opp revy, drive med idrett eller engasjere deg i studentbladet Klypa. Her finnes det noe for alle!

Campus Kalvskinnet

Som grunnskolelærerstudent har du undervisning på campus Kalvskinnet, som ligger i sentrum av Trondheim.

I videoen tar studentambassadørene deg med på omvisning på campus for å blant annet vise fram undervisningsrom, kantine, bibliotek og grupperom. Du får også se hvor linjeforeningen holder til, hvor bordtennis-bordet er og hva som skjer i gymsalen og på musikkrommet.

 

Menn i skolen

Grunnskolen trenger flere mannlige lærere!  

Andelen mannlige lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningene har gått ned de senere årene, og studiene har skjev kjønnsbalanse.

«Menn i skolen» arrangerer sosiale og karriererelevante arrangementer for mannlige grunnskolelærerstudenter (trinn 1-7 og 5-10) ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Du som er mannlig student på grunnskolelærerutdanningen ved NTNU er velkommen til å delta på Menn i skolen sine arrangementer.

Les mer om Menn i skolen og finn ut når neste treff er.

Du trengs i skolen - søk grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Du trengs i skolen - søk grunnskolelærerutdanning ved NTNU


Studiemiljø


Lærerstudentene forteller

Ressurspublisering

Jeg har alltid visst at jeg vil jobbe med mennesker

Navn: Ingrid Marie Natrud

Studieretning: Grunnskolelærer 1-7

De første årene på barneskolen legger grunnlaget for resten av livet og jeg har selv erfart hvor viktig det er med gode lærere som ser elevene sine som hele mennesker.

Grunnskolelærer 5.–10. trinn med norsk: Dorte By Rise


– Jeg kjente at det var helt rett for meg da jeg kom ut i praksis. Mestringsfølelsen ga meg skikkelig glød og driv!

Grunnskolelærer 1.–7. trinn: Ingrid Rannem Semmingsen


– Grunnskolelærerstudiet tilbyr muligheten til å ta praksis eller et helt semester i utlandet, og man kan velge mellom flere ulike interessante fag å undervise i. Dette gjør at du selv kan være med på å forme studietiden din etter egne behov og fremtidsplaner.

Grunnskolelærer 5.–10. trinn med realfag: Anders Ødegård Tangnes

– Studiehverdagen ved NTNU er fantastisk, for min del er det akkurat perfekt mengde med arbeid og medstudenter er veldig flinke til å dele kunnskap og være med å forbedre hverandre. Det er også mange dyktige forelesere som er godt forberedt før timene. 

CTA bunnlenke - krysspublisert artikkel (ID 1304046982)