Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Lærerutdanning 5-årig, Trondheim

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

– Utenlandsopphold
Elever i klasserom i Mongu, Zambia. foto

Utenlandsopphold

Du har mulighet til å ta et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet.


Utenlandspraksis GLU avlyst

Utenlandspraksis for studieåret 2020-2021 er avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Praksis i utlandet

Praksis i utlandet

Som lærerstudent kan du søke om å få gjennomføre praksis i utlandet. Utenlandspraksisen er lagt til vårsemesteret i 3. studieår og har en varighet på fem uker. Dette kan du søke om i ditt 2. studieår (vårsemesteret).

Ta kontakt hvis du har flere spørsmål om praksis i utlandet: praksis@ilu.ntnu.no

Instituttet har for tiden praksisavtaler med skoler i fem land:

Praksissteder i utlandet

Toronto

Reykjavik

Livingstone

  • Linda West Combined Secondary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet
  • Nalituwe Comprehensive School. 1.–12. trinn, fortrinnsvis for GLU 5–10
  • Zambezi Primary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet
  • Libala Primary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet

Mongu

  • Malengwa Primary School. 1.–9. trinn, praksis på mellomtrinnet
  • Holy Cross Girls Secondary School. 8.–12. trinn, praksis på ungdomstrinnet, bare for GLU 5–10

Når kan du dra på utveksling?

Når kan du dra på utveksling?

I høstsemesteret 3. studieår (5. semester) er det lagt til rette for at du kan reise ut på utveksling til utlandet. Dette semesteret er det ingen praksis. Det er mulig å få godkjent:

  • 30 studiepoeng tilsvarende et undervisningsfag, eller
  • 30 studiepoeng skolerelevante fag (fag som ikke er timeplanfestet, som for eksempel spesialpedagogikk og IKT og læring).

Du må søke om forhåndsgodkjenning av studiene på eget skjema. Søknadsprosedyren finner du nederst på siden ved å trykke på lenken "Praktisk informasjon om utveksling".

Institutt for lærerutdanning har avtale med York University i Canada. Studentene tar emner tilsvarende 30 studiepoeng skolerelevante fag. All undervisning og vurdering blir gjennomført ved York University. Det er samme søknadsprosedyre som ved vanlig utveksling.


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


KRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook