Studiestart

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig)

Studiestart

Velkommen som ny student på NTNU! Her ser du hva som skjer den første tiden på studiet. 


Dette skjer ved studiestart 2024

Dette skjer ved studiestart 2024

Bli med på Fadderuke kick-off i regi av Studentersamfundet og få en sosial start på studietiden! Alle nye studenter kan delta.

Linjeforeningen SALT arrangerer fadderuke for grunnskolelærerstudentene.

Bruk kollektivtransport til studiestart. Det er begrenset med parkeringsplasser på campus. 

Busstilbudet i Trondheim (atb.no) 

Finn frem på campus

MazeMap-appen gir deg en oversikt over bygninger og rom på campus.

Last ned MazeMap på Android (Google Play) og for iPhone (AppStore).

Timeplanen din finner du i timeplanverktøyet TP etter at du har meldt deg til de emnene (fagene) du skal ta.

Timeplanen ligger også i beskrivelsen av hvert enkelt emne, se lenke til "Studiets oppbygning" på programsiden.

Pensumlister og digitalt pensum finner du i Leganto.

Timeplan og pensum skal være klar til studiestart. 

Politiattest

På dette studieprogrammet må du legge frem gyldig politiattest ved studiestart.

Politiattest, eventuelt tuberkulosetest, leveres elektronisk her.

Tuberkuloseundersøkelse

Dersom du i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg minst tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose (fhi.no), må du ta en tuberkuloseundersøkelse før du starter i praksis.

Testen må tas tidligst to måneder etter du er tilbake fra reisen og den kan ikke være eldre enn tre måneder når du skal ut i praksis.

Hvis du bor i Trondheim, kontakter du Vaksinasjon- og smittevernkontoret i Trondheim kommune

Du kan søke om tilrettelegging av studiesituasjonen din hvis du har dysleksi, funksjonsnedsettelse eller andre diagnoser som gir utfordringer i hverdagen.

Ta kontakt med oss så snart som mulig hvis du har behov for tilrettelegging.

Krysspublisert artikkel: ID: 1314103338

Sjekkliste for deg som er ny student

Registrer deg, betal semesteravgift med mer.

Ni steg du må gjøre ved studiestart

Krysspublisert artikkel ID: 1331628714