Overgang i grunnskolelærerutdanning

Overflytting til grunnskolelærerutdanning ved NTNU

Du kan søke overgang fra en institusjon til en annen etter tredje studieår. Ut fra nasjonale retningslinjer skal i prinsippet det faglige innholdet og oppbyggingen av alle grunnskolelærerutdanningene være like etter tredje studieår. 

Overflytting til fjerde studieår høsten 2024

Nedenfor er en oversikt over ledige masterstudieretninger (oppdatert 19. desember 2023). Oversikten kan oppdateres fram til og med søknadsfristen 15. april 2024.

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

 • Norsk: 2 ledige plasser
 • Matematikk: 8 ledige plasser
 • Engelsk: 14 ledige plasser
 • Samfunnsfag: 5 ledige plasser
 • KRLE: 6 ledige plasser
 • Musikk: 5 ledige plasser*
 • Kunst og håndverk: 13 ledige plasser*
 • Spesialpedagogikk: 6 ledige plasser*
 • Sosialpedagogikk: 1 ledig plass*

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

 • Norsk: 23 ledige plasser
 • Matematikk: 10 ledige plasser
 • Engelsk: 14 ledige plasser
 • Naturfag: 9 ledige plasser
 • Samfunnsfag: 11 ledige plasser
 • KRLE: 6 ledige plasser
 • Kroppsøving: 4 ledige plasser
 • Musikk: 5 ledige plasser*
 • Kunst og håndverk: 13 ledige plasser*
 • Spesialpedagogikk: 6 ledige plasser*
 • Sosialpedagogikk: 1 ledig plass*

*Viser totalt antall ledige plasser på denne masterstudieretningen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.


Søke opptak

NB! Du må søke på opptak både hos Samordna opptak og til NTNU.

1. Søk hos Samordna opptak

 • Søk nytt opptak til første studieår til grunnskolelærerutdanningen ved NTNU i Samordna opptak. Frist for å søke opptak er 15. april.

2. I tillegg må du søke om plass på masterstudieretning til Institutt for lærerutdanning, NTNU.

 Opptaksgrunnlag

 • For å kunne starte på fjerde studieår i grunnskolelærerutdanningen, må du ha fullført 180 studiepoeng fra de tre første årene i grunnskolelærerutdanningen.
 • Du må ha 60 studiepoeng i masterstudieretningen du søker opptak til.
 • All praksis som tilhører de tre første studieårene i grunnskolelærerutdanningen må være bestått (minimum 80 dager praksis + 5 dager observasjonspraksis).
 • Din nåværende studiemodell må samsvare med studiemodellen i grunnskolelærerutdanningen ved NTNU. Ut fra nasjonale retningslinjer skal i prinsippet det faglige innholdet og oppbyggingen av alle grunnskolelærerutdanningene være like etter tredje studieår. Dette gjelder alle som har fått opptak til grunnskolelærerutdanningen etter rammeplan av 2016.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Rangering

Hvis det er flere søkere til en masterstudieretning enn det er ledige plasser, vil det foretas en rangering etter følgende kriterier:

Ved valg av masterstudieretning rangeres søkerne på grunnlag av oppnådde karakterer fra de tre første årene i grunnskolelærerutdanningen (180 studiepoeng). Ved eventuell likhet, vil avgjørelsen være basert på loddtrekning.

Vi gjør oppmerksom på at studenter i grunnskolelærerutdanningen ved NTNU som har fått innvilget bytte av masterstudieretning på særskilt grunnlag, har førsteprioritet på den aktuelle masterstudieretningen.

Svar på søknaden

Du vil få to svar, ett fra Samordna opptak og ett fra NTNU.

 • Mai/juni: Du får et foreløpig svar fra NTNU på om du får plass på masterstudieretningen du har søkt på. Du må fortsatt vente på svar på opptaket fra Samordna opptak.
 • Juli: Du får svar fra Samordna opptak på om du har fått studieplass ved NTNU.
  • Dersom du får opptak, vil det i svaret fra Samordna opptak stå at dette er opptak til første studieår. Før studiestart vil Institutt for lærerutdanning flytte deg opp til fjerde studieår og til den masterstudieretningen du har fått plass på, gitt at du er kvalifisert.

Vitnemål

Som hovedregel får du vitnemål fra NTNU når du fullfører grunnskolelærerutdanningen her.