Studiets oppbygning

Psykologi - masterstudium

Studiets oppbygning

Mastergraden i psykologi med studieretning i arbeids- og organisasjonspsykologi er på 120 studiepoeng og går over to år. Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner og en masteroppgave på 45 studiepoeng. I arbeid med masteroppgaven får du øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som tas opp til studiet studieåret 2024/2025. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3100 Forskningsmetode - kvantitativ 7,5
PSY3101 Forskningsmetode - kvalitativ 7,5
PSY3136 Moderne arbeidsliv 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3135 Organisering og ledelse 7,5
PSY3137 Psykologi og arbeidsmiljøøkonomi (undervises første gang vår 2025) 7,5
PSY3138 Personalpsykologi og testing (undervises første gang vår 2025) 7,5
Flere valg  Eksperter i team (intensiv) 7,5

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3133 Praksis i bedrifter og virksomheter 15
PSY3913 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi  15 (av 45)
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PSY3913 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi  30 (av 45)

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Skrive og levere masteroppgave

Skrive og levere masteroppgave

Før du begynner på masteroppgaven må du fylle ut og levere en masteravtale.

Her finner du masteravtalen og veiledning om hvordan du fyller ut og leverer den.

NB! Skal du skrive en masteroppgave som krever godkjenning av REK/NSD, må du legge inn en beskjed om dette i ett av fritekstfeltene i avtalen. 

Frist for å sende inn masteravtalen er 15. april. 

Mal for prosjektbeskrivelse

Dersom man ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan disse finnes på NTNU Open.

  • Veiledning er obligatorisk.
  • Studenten har krav på inntil 50 timers veiledning – inkludert for- og etterarbeid.
  • Veiledningstiden skal brukes primært i 3. og 4. semester og forutsettes i utgangspunktet brukt innen planlagt innleveringsfrist. Den totale rammen på 50 timer er uavhengig av om gjennomføringen av masteroppgaven tar lengre tid enn normert.
  • Rett til veiledning opphører etter at veiledningstimene er oppbrukt eller etter normert studietid, dersom ikke annet er avtalt.

Retningslinjer for utforming av masteroppgaven (PDF)

Merk: Oppgaver som skrives på et skandinavisk språk skal ha et sammendrag på engelsk. Oppgaver som skrives på engelsk skal ha et sammendrag på et skandinavisk språk.

Masteroppgaveseminar er obligatorisk i tråd med emnetekst for PSY3913.

 

Innlevering av masteroppgaven første virkedag etter 1. mai i 4. semester.

NB! Husk at alle emner på master-programmet må være fullført og bestått før du kan levere masteroppgaven.

 

Innlevering av masteroppgaven skjer gjennom Inspera.

Instituttet dekker inntil 2 trykte eksemplarer.
Oppgaven må i så fall trykkes på NTNU Grafisk senter Dragvoll.

 

 

Hvis du ser at du ikke rekker innleveringsfristen, må du så tidlig som mulig kontakte veilederen din og instituttet for å avklare hva du kan gjøre.

Utsettelse på innlevering av masteroppgaven gis kun med grunnlag i legeerklæring, maksimalt inntil 14 dager.

Merk at ved usatt innlevering kan instituttet ikke garantere sensur innenfor vårsemesteret

Neste mulighet for innlevering er 1. oktober, eventuelt første virkedag etter dette, dersom 1. oktober faller på en helligdag.