course-details-portlet

PSY3100 - Forskningsmetode - kvantitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet bygger på og viderefører regresjonsanalyse, variansanalyse (ANOVA), og prinsipal komponent analyse/faktoranalyse. Herunder tar emnet for seg også flere andre avanserte førstegenerasjons statistiske analyser som logistisk regresjon, repeated measures og mixed desing ANOVA som ofte brukes i psykologi. Videre, går emnet grundig gjennom en andregenerasjons multivariate statistisk analyse, nemlig den varians-baserte tilnærmingen til strukturelle liknings modellering (dvs. PLS-SEM). I gjennomgangen av disse statistiske analysene, legges det vekt på en sterk konseptuell forståelse og anvendelse ved hjelp av relevante statistiske programvarer.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene har ervervet solid forståelse av de tradisjonelle multivariate statistiske analysene samt PLS-SEM. Ferdighet: Studentene kan velge ut de mest optimale multivariate analyser for ulike forskningsproblemstillinger (blant annet i.f.m. masteroppgavearbeidet) og kan anvende og tolke disse ved hjelp av statistiske programvarer. Generell kompetanse: Studentene har en god forståelse av behovet for multivariate tilnærming til dataanalyser samt fordelene/nødvendigheten av egnete teknikker for å analysere latente variabler.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Statistikk/kvantitativ metode emne fra bachelornivå.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3001 7.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL315 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 4
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 38
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU