course-details-portlet

PSY3100 - Forskningsmetode - kvantitativ

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet bygger på og viderefører regresjonsanalyse, variansanalyse (ANOVA), og prinsipal komponent analyse/faktoranalyse. Herunder tar emnet for seg også flere andre avanserte førstegenerasjons statistiske analyser som logistisk regresjon, repeated measures og mixed desing ANOVA som ofte brukes i psykologi. Videre, går emnet grundig gjennom en andregenerasjons multivariate statistisk analyse, nemlig den varians-baserte tilnærmingen til strukturelle liknings modellering (dvs. PLS-SEM). I gjennomgangen av disse statistiske analysene, legges det vekt på en sterk konseptuell forståelse og anvendelse ved hjelp av relevante statistiske programvarer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene har ervervet solid forståelse av de tradisjonelle multivariate statistiske analysene samt PLS-SEM.
Ferdighet:
Studentene kan velge ut de mest optimale multivariate analyser for ulike forskningsproblemstillinger (blant annet i.f.m. masteroppgavearbeidet) og kan anvende og tolke disse ved hjelp av statistiske programvarer.
Generell kompetanse:
Studentene har en god forståelse av behovet for multivariate tilnærming til dataanalyser samt fordelene/nødvendigheten av egnete teknikker for å analysere latente variabler.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger.

Mer om vurdering

Ved stryk kan skriftlig eksamen tas i påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Statistikk/kvantitativ metode emne fra bachelornivå.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3001 7.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU