Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

– Jobbmuligheter
Person gjennomfører en psykologisk test. Foto.

Master i psykologi - jobbmuligheter

Kompetanse innen arbeids- og organisasjonspsykologi er etterspurt. Denne masterretningen kvalifiserer til ulike stillingstyper og arbeidsoppgaver som for eksempel

  • forebyggende og helsefremmende arbeid i organisasjoner
  • kommunikasjons- og informasjonsarbeid
  • HMS
  • rekruttering
  • undervisning
  • utredning
  • sikkerhet
  • konsulent- og rådgivningsarbeid

Ønsker du å bli lærer og undervise i skolen? Med ettårig påbyggingsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er du kvalifisert til å undervise 5.-10 trinn i skolen og i videregående. 

Studiet kvalifiserer også for videre doktorgradsstudier og en eventuell forskerkarriere.

Hva sier tidligere studenter?

Hva sier tidligere studenter?


Ressurspublisering

Jeg får gjøre mange varierte og morsomme ting

Navn: Håvard R. Karlsen

Studieretning: Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeider som: Doktorgradsstipendiat

Finn noe spesifikt du er god på eller kan bli god på som mange andre ikke er, slik at du har en attraktiv kompetanse. Jobber du flittig blir du lagt merke til.

Ikke stress med å finne drømmejobben

Navn: Kristine Reitan Lien

Studieprogram: Master i arbeids- og organisasjonspsykologi

Arbeider som: HR-rådgiver 

Jeg tenker ofte at det viktigste jeg har med meg fra studiene er evnen til å lære raskt, kunne vite hvor jeg kan finne relevant informasjon/forskning og tørre å være kritisk.

Krysspublisert Bedriftsportalen psykologi bachelor/master

Bedriftsportalen for psykologi

Bedriftsportalen for psykologi er en studentorganisasjon drevet av psykologistudenter på alle nivå. Formålet med organisasjonen er å gi deg informasjon om karrieremuligheter og å vise deg hvordan din psykologiske kunnskap kan benyttes i arbeidslivet.

Bedriftsportalen for psykologi arrangerer jevnlig bedriftspresentasjoner, workshops, jobb- og CV-skrivekurs og videreformidler informasjon fra bedrifter og tidligere studenter som nå er i arbeidslivet. 


Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.