course-details-portlet

PSY3133 - Praksis i bedrifter og virksomheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Praksis vil være knyttet til en bedrift eller virksomhet hvor studenten får praktisert sin kunnskap innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Studenten får et avgrenset oppdrag fra bedriften. Oppdraget kan være alt fra en arbeidsmiljøundersøkelse, observasjoner, intervjustudie, litteraturgjennomgang og presentasjon, være en endringsagent eller bidra i personal/HR-avdelinger etc.

Studentene skal delta på erfaringsutvekslingsseminarer underveis i semesteret, og vil få tildelt en veileder ved instituttet. Studentene skal holde en muntlig presentasjon ved instituttet på slutten av praksisperioden som omhandler prosessen, læringsutbyttet og måloppnåelsen. Den vil bli vurdert som ikke bestått/bestått.


Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten praktiske erfaringer med å anvende arbeids- og organisasjonspsykologisk kunnskap.

Kunnskap:
Studenten har inngående kunnskap om hvordan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv i en praktisk kontekst

Ferdigheter:
Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretisk kunnskap, analysere og håndtere praktiske problemstillinger fra et arbeids- og organisasjonsteoretisk perspektiv

Generell kompetanse:
Studenten kan kritisk analysere praktiske problemstillinger i arbeidslivet Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv på praktiske arbeids- og organisasjonsutfordringer

Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv på praktiske arbeids- og organisasjonsutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og praksis. Obligatorisk oppmøte ved en bedrift i en periode og erfaringsutvekslingsseminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte ved en bedrift, og presentasjon og deltakelse på erfaringsutvekslingsseminarer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 A

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 15.06.2021

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU