PSY3133 - Praksis i bedrifter og virksomheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Praksis vil være knyttet til en bedrift eller virksomhet hvor studenten får praktisert sin kunnskap innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Studenten får et avgrenset oppdrag fra bedriften. Oppdraget kan være alt fra en arbeidsmiljøundersøkelse, observasjoner, intervjustudie, litteraturgjennomgang og presentasjon, være en endringsagent eller bidra i personal/HR-avdelinger etc. Studentene skal delta på erfaringsutvekslingsseminarer underveis i semesteret, og vil få tildelt en veileder ved instituttet. Studentene skal holde en muntlig presentasjon ved instituttet på slutten av praksisperioden som omhandler prosessen, læringsutbyttet og måloppnåelsen. Den vil bli vurdert som ikke bestått/bestått Læringsmål


Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten praktiske erfaringer med å anvende arbeids- og organisasjonspsykologisk kunnskap.

Kunnskap:

Studenten har inngående kunnskap om hvordan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv i en praktisk kontekst

Ferdigheter:
Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretisk kunnskap, analysere og håndtere praktiske problemstillinger fra et arbeids- og organisasjonsteoretisk perspektiv

Generell kompetanse:
Studenten kan kritisk analysere praktiske problemstillinger i arbeidslivet Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv på praktiske arbeids- og organisasjonsutfordringer

Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv på praktiske arbeids- og organisasjonsutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Seminar og praksis. Obligatorisk oppmøte ved en bedrift i en periode og erfaringsutvekslingsseminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte ved en bedrift og erfaringsutvekslingsseminarer

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen.
Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100

Innlevering
14.12.2017

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.