Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Psykologi – studieretning arbeids- og organisasjonspsykologi

– Utenlandsopphold

Studier i utlandet for masterstudenter i psykologi

Det blir stadig mer populært å ta deler av studiet i utlandet. Som psykologistudent har du mulighet til å søke om å få ta ett eller to semestre av studiet ved et utenlandsk universitet som utvekslingsstudent.

Som utvekslingsstudent blir du kjent med et nytt land og et nytt språk. Du får nye perspektiver og anledning til å studere fag som kanskje ikke finnes i Norge - samtidig som du viser at du er selvstendig, tar initiativ, har ferdigheter innen språk og kultur, noe som er positivt overfor fremtidige og internasjonalt orienterte arbeidsgivere.

Når kan jeg reise ut og studere?

Mange samler stoff til masteroppgaven i utlandet. Det er også mulig å skrive masteroppgaven i utlandet, men veileder må være tilknyttet Institutt for psykologi. Masterstudenter har anledning til å reise ut i løpet av masterstudiet. Ta kontakt med Institutt for psykologi for veiledning så tidlig som mulig i studiet.

Det er så mye jeg lurer på før jeg tar det endelige valget om å studere i utlandet

Det finnes en mengde med informasjon som vil lette arbeidet ditt med å finne ut av hvor du skal studere og hvilke emner det lønner seg å ta. Det er viktig å starte planleggingen i god tid.
 

  • Bruk litt tid på å lese hvilke erfaringer andre studenter har gjort seg i studentdatabasen – denne inneholder informasjon gull verdt!
  • Finn ut av hvilke land NTNU samarbeider med, snakk med veilederne på Internasjonal seksjon , på fakultetet og i fagmiljøene.
  • Gjør deg kjent med fristene som gjelder og søknadsprosedyrene.

Det er enklere enn du tror og vi er mange som kan hjelpe deg!

Utvekslingsavtaler ved Institutt for psykologi

I tillegg til de avtalene som NTNU tilbyr, så har Institutt for psykologi partnerinstitusjoner/avtaler om gjensidig utveksling av studenter i ca. 20 land. Disse avtalene kan ikke brukes av andre enn de som studerer psykologi.

Søknad om NTNU-stipend 

Skal du søke NTNU-stipend (ikke NORDPLUS - det er forbeholdt profesjonsstudentene) så søker du via NTNUs stipendsøknad. Fristen for å søke stipend er 1. mars (høst og vår) og 1. oktober (vår). Det er Institutt for psykologi som prioriterer hvilke kandidater som får reise ut og ettersom masterstudenter har begrenset mulighet til å dra ut på utveksling, vil disse bli prioritert ved tildeling av stipend. Internasjonal seksjon fordeler søkerne etter hvilken type stipend de har søkt på, og gir stipend under forutsetning av at det foreligger en forhåndsgodkjenning .

Søknad om forhåndsgodkjenning 

God planlegging er viktig - alle masterstudenter som planlegger et utenlandsopphold må ha en forhåndsgodkjenning og det kan ta tid å finne ekvivalerende emner. Kontakt ditt fagmiljø eller internasjonal koordinator ved Institutt for psykologi for å få hjelp til å finne emner som du kan ta. Søknad om forhåndsgodkjenning sendes SU-fakultetet.

Administrativ internasjonal koordinator

Unni Christin Skrede Koen

KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling