Hva kan jeg bli?

Bachelor i audiologi (audiograf)

Hva kan du bli?

Som audiograf jobber du ofte i team sammen med andre yrkesgrupper, for eksempel leger, sykepleiere, audioingeniører og audiopedagoger.

Jobbmuligheter etter endt studium kan variere, både ut fra når du er ferdig utdannet og hvor i landet du vil bo og jobbe. For tiden anses arbeidsmarkedet for audiografer for å være godt, spesielt utenfor Trøndelagsområdet.

Som audiograf på sykehus eller privat øre-nese-halsklinikk vil du som regel jobbe med:

Utredning av hørsel

Dette betyr å gjennomføre ulike tester for å kartlegge pasientens hørselstap. Tester som audiografen gjennomfører er blant annet:

 • Rentone- og taleaudiometri
 • Impedansaudiometri
 • Otoakustiske-emisjonsmålinger
 • Hjernestammeresponsaudiometri

Rehabilitering av hørselshemmede

 • Kartlegge konsekvenser av hørseltap og behov
 • Rådgivning til pasienter og pårørende knyttet til hørsel, tekniske hjelpemidler, psykososiale konsekvenser av hørselstap, høretaktikk, rettigheter etc.
 • Tilpasning av høreapparat til pasienter som har behov for dette

Andre oppgaver

 • bistå ved testing av nyfødte barn for å kunne oppdage medfødte hørselstap og sette i gang behandling så raskt som mulig
 • gi behandlingstilbud til pasienter med tinnitus (øresus)
 • utrede svimmelhet
 • utføre service på høreapparat
 • holde diverse kurs

Vil du vite mer om hvordan det kan være å jobbe som audiograf etter studiet forteller Eirin om sin arbeidshverdag i dette blogginnlegget.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.

Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.

Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 
 

Intervju med tidligere studenter om deres karrière

Studentintervju

Portrett Håvard Paulsen

– Legg bort fun and games-mentaliteten når du er i praksis!

Navn: Håvard Ottemo Paulsen

Studieprogram: Bachelor i audiologi. Fullført i 2007. 
Yrke og arbeidssted: Audiograf ved Akershus Universitetessykehus. Har tidligere hatt helprivat klinikk som audiograf. 

Hva jobber du med? 

Alt innen audiologi, bortsett fra CI. 

Hva er det beste ved jobben din?  

Det helt klart beste ved jobben min er å sørge for at mennesker og/eller pårørende med nedsatt hørsel i så stor grad som mulig forstår hørsel og hvordan nedsatt hørsel påvirker en selv og ens relasjoner. 

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene? 

Jeg hadde min egen klinikk i Trondheim før veien gikk til Akershus. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din? 

Det kanskje viktigste å vite som student er at alt man lærer ved studiet har man bruk for, i alle fall om man jobber ved et sykehus. Jeg bruker all min kompetanse i det daglig for å hjelpe folk, og i samhandling med kollegaer, dvs andre audiografer, leger og audiopedagoger. 

Hadde du verv eller deltidsjobb i studietiden som er relevant for jobben din i dag, eller som bidro til at du fikk jobb etter studiene? 

Jeg har vært leder av Audiografforbundet i 10 år. Det å være organisert og det å bidra i forbundet er essensielt om yrket som audiografer skal kunne utvikle seg og i ytterste konsekvens om det skal overleve. 

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?  

Tenk på studiestarten som ikke bare starten på studiet, men også starten på din karriere. Spesielt når du skal ut i praksis er det svært viktig å tenke over det inntrykket du gir der du er. Arbeidsplassen du da er på et dine framtidige referanser når du skal søke jobb. Studietiden er blant annet fun and games, men den mentaliteten bør du legge bort når du skal i praksis. 

 

Portrett Camilla Mikalsen

– Husk at ikke alle trenger en master!

Navn: Camilla Mikalsen

Studieprogrammer ved NTNU:

 • Master i klinisk helsevitenskap, anvendt klinisk forskning (NTNU)
 • Erfaringsbasert master i audiopedagogikk
 • Bachelor i audiologi

Har også årsstudium fra et annet universitet. Uteksaminert fra NTNU i 2023

Yrke: Seniorrådgiver fagavdeling hørsel, divisjon barnehage
Arbeidsgiver: Statped

Tidligere relevante jobber:
Audiograf ved Universitetssykehuset Nord-Norge fra 2005 til 2019.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som hørselsfaglig rådgiver. Dersom en kommune får melding om et barn med nedsatt hørsel i kommunen, er det deres ansvar å sørge for at barnet får den tilretteleggingen og oppfølgingen det trenger for å nå sine utviklings- og læringsmål. Hvis den aktuelle kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse om hørsel kan PPT i kommunen sende en søknad om bistand fra oss i Statped.
I samarbeid med PPT jobber jeg derfor med å kartlegge barnets behov, sørge for fysisk, pedagogisk og teknisk tilrettelegging i barnehagen.
Jeg jobber også med kursing av foreldre til barn med nedsatt hørsel, f.eks. gjennom kursrekken God Start og digitale kurs til f.eks. ansatte i barnehage.
I tillegg underviser jeg på universitetsnivå for bla. audiografstudenter, master i audiopedagogikk, helsesykepleie og spesialpedagogikk.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med min jobb er variasjonen, fleksibiliteten og utviklingsmulighetene. Jeg lærer stadig noe nytt og blir nok aldri ferdig utlært i denne stillingen. Jobben oppleves meningsfull og variert.

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg tok min første mastergrad ved siden av jobben som audiograf på sykehuset i Tromsø. 3 år senere søkte jeg på en ledig stilling som hørselsfaglig rådgiver i Statped. Jeg fikk jobben og har ved siden av jobben tatt årsstudium i Pedagogikk ved UiT, samt erfaringsbasert master i audiopedagogikk ved NTNU.

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Den bruker jeg hver eneste dag, både når jeg jobber med individsaker og reiser rundt i barnehager og kartlegger, observerer og foreslår tiltak, samt når jeg lager innhold til kurs og undervisning.

Dine beste jobb- og karrieretips til de som studerer i dag?

Jobb noen år etter fullført bachelor og før du tar en evt. mastergrad, da blir mastergraden mye mer interessant og lærerrik da du har mange flere "knagger" å henge ting på.
Bygg ut CVn din ved å ta enkeltemner i f.eks. pedagogikk, psykologi eller annet som gjør at du i framtiden har flere
muligheter. 15 studiepoeng her og der ved siden av fulltidsjobb er overkommelig for de fleste.
Velg studier som du trives med og hvor jobbmulighetene er mange (det skal være mulig å finne noe som sjekker av i
begge boksene).
Og husk; alle trenger ikke mastergrad - eller å studere i det vide og det brede. Man kommer langt med for eksempel en
bachelorgrad :)

Videre studier

Videre utdanning

Med en bachelor i audiologi er du kvalifisert til å søke opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU. 

Under ser du hvilke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU som er åpne for søkere med bachelor i audiologi. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudene i årene fremover.

Masterprogram ved NTNU

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene.

Masterprogram i utlandet

Etterutdanning

 • Audiografforbundet arrangerer kurs 
 • Leverandører av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler tilbyr jevnlig opplæring i nye produkter.

NTNU tilbyr audiografer med 2-årig utdanning en mulighet til å oppnå en 3-årig bachelorgrad. Bachelorgraden kan oppnås på flere måter, men må til sammen utgjøre 180 studiepoeng.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.