Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Jobbmuligheter

jobbmuligheter - bilder

Jobbmuligheter

Audiografen jobber som oftest i team sammen med andre spesialister, for eksempel leger, audioingeniører og audiopedagoger. 

Det mest vanlige for en audiograf er å jobbe ved hørselssentraler på sykehus og hos privatpraktiserende øre-nese-halsleger. Audiografer jobber også ved hjelpemiddelsentraler eller innen NAV som rådgivere, hos leverandører av høreapparater, i bedriftshelsetjenesten og innen ulike helsetjenester i kommunene. Flere audiografer har også i de senere årene startet private klinikker.   

Jobbmuligheter etter endt studium kan variere, både ut fra når du er ferdig utdannet og hvor i landet du vil bo og jobbe. For tiden ansees arbeidsmarkedet for audiografer for å være godt, spesielt utenfor Trøndelagsområdet.


Audiografens arbeidshverdag

Som audiograf på hørselssentral vil man som regel jobbe med:

Utredning av hørsel

Dette betyr å gjennomføre ulike tester for å avdekke hvilket hørselstap den enkelte pasient har, og hvilket omfang hørselstapet har. Tester som audiografen er med og gjennomfører er blant annet:

  • Audiometri
  • Impedansmålinger
  • Otoakustiske-emisjonsmålinger
  • Hjernestammeresponsmålinger med flere

Rehabilitering av hørselshemmede som inkluderer: 

  • Tilpassing av høreapparat til brukere som har behov for dette
  • Rådgivning til pasienter og pårørende knyttet til hørsel, tekniske hjelpemidler, psykososiale konsekvenser av hørselstap, høretaktikk, rettigheter etc.

Andre oppgaver:

  • å bistå i testing av nyfødte barn for å kunne oppdage medfødte hørselstap og sette i gang behandling så raskt som mulig
  • å gi behandlingstilbud til pasienter med tinnitus (øresus) med blant annet tinnitusgrupper
  • å utrede svimmelhet
  • å drive service på høreapparat og holde kurs og veilede andre yrkesgrupper

 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.