Audiologi

Bachelorprogram 3-årig, TRONDHEIM

Audiologi

– Jobbmuligheter

jobbmuligheter - bilder

Jobbmuligheter

Som audiograf jobber du ofte i team sammen med andre yrkesgrupper, for eksempel leger, sykepleiere, audioingeniører og audiopedagoger.

Jobbmuligheter etter endt studium kan variere, både ut fra når du er ferdig utdannet og hvor i landet du vil bo og jobbe. For tiden anses arbeidsmarkedet for audiografer for å være godt, spesielt utenfor Trøndelagsområdet.


Audiografens arbeidshverdag

Som audiograf på sykehus eller privat øre-nese-halsklinikk vil du som regel jobbe med:

Utredning av hørsel

Dette betyr å gjennomføre ulike tester for å kartlegge pasientens hørselstap. Tester som audiografen gjennomfører er blant annet:

 • Rentone- og taleaudiometri
 • Impedansaudiometri
 • Otoakustiske-emisjonsmålinger
 • Hjernestammeresponsaudiometri

Rehabilitering av hørselshemmede

 • Kartlegge konsekvenser av hørseltap og behov
 • Rådgivning til pasienter og pårørende knyttet til hørsel, tekniske hjelpemidler, psykososiale konsekvenser av hørselstap, høretaktikk, rettigheter etc.
 • Tilpasning av høreapparat til pasienter som har behov for dette

Andre oppgaver

 • bistå ved testing av nyfødte barn for å kunne oppdage medfødte hørselstap og sette i gang behandling så raskt som mulig
 • gi behandlingstilbud til pasienter med tinnitus (øresus)
 • utrede svimmelhet
 • utføre service på høreapparat
 • holde diverse kurs

 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.