Hva kan jeg bli?

Bachelor i audiologi (audiograf)

Hva kan jeg bli?

Som audiograf jobber du ofte i team sammen med andre yrkesgrupper, for eksempel leger, sykepleiere, audioingeniører og audiopedagoger.

Jobbmuligheter etter endt studium kan variere, både ut fra når du er ferdig utdannet og hvor i landet du vil bo og jobbe. For tiden anses arbeidsmarkedet for audiografer for å være godt, spesielt utenfor Trøndelagsområdet.

Som audiograf på sykehus eller privat øre-nese-halsklinikk vil du som regel jobbe med:

Utredning av hørsel

Dette betyr å gjennomføre ulike tester for å kartlegge pasientens hørselstap. Tester som audiografen gjennomfører er blant annet:

 • Rentone- og taleaudiometri
 • Impedansaudiometri
 • Otoakustiske-emisjonsmålinger
 • Hjernestammeresponsaudiometri

Rehabilitering av hørselshemmede

 • Kartlegge konsekvenser av hørseltap og behov
 • Rådgivning til pasienter og pårørende knyttet til hørsel, tekniske hjelpemidler, psykososiale konsekvenser av hørselstap, høretaktikk, rettigheter etc.
 • Tilpasning av høreapparat til pasienter som har behov for dette

Andre oppgaver

 • bistå ved testing av nyfødte barn for å kunne oppdage medfødte hørselstap og sette i gang behandling så raskt som mulig
 • gi behandlingstilbud til pasienter med tinnitus (øresus)
 • utrede svimmelhet
 • utføre service på høreapparat
 • holde diverse kurs

Vil du vite mer om hvordan det kan være å jobbe som audiograf etter studiet forteller Eirin om sin arbeidshverdag i dette blogginnlegget.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse og jobbsøking.

Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.

Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.

Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt. 


Videre utdanning

Med en bachelor i audiologi er du kvalifisert til å søke opptak til en rekke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU. 

Under ser du hvilke masterprogram og videreutdanninger ved NTNU som er åpne for søkere med bachelor i audiologi. Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i studietilbudene i årene fremover.

Masterprogram ved NTNU

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene.

Videreutdanninger ved NTNU

NTNU tilbyr også andre videreutdanninger som kan være aktuelle for audiografer.

Masterprogram i utlandet

Etterutdanning

 • Audiografforbundet arrangerer kurs 
 • Leverandører av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler tilbyr jevnlig opplæring i nye produkter.

NTNU tilbyr audiografer med 2-årig utdanning en mulighet til å oppnå en 3-årig bachelorgrad. Bachelorgraden kan oppnås på flere måter, men må til sammen utgjøre 180 studiepoeng.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Synes du forskning høres spennende ut?

Etter at du har fullført bachelorgraden kan du søke deg inn på et masterprogram og senere på en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.