Studiets oppbygning

Bachelor i audiologi (audiograf)

Studiets oppbygning

Første studieår

I løpet av første studieår blir du kjent med audiografyrket. Du lærer det grunnleggende om hørselens normale funksjon og om ulike diagnoser og tilstander i hørselssystemet som kan føre til nedsatt hørsel. Du får også kjennskap til fysikken bak lyd og hvordan lyd og tale oppfattes av oss mennesker. Du lærer også om vurdering av konsekvenser av hørselstap, og om forskjellige kartleggingsmetoder for å avdekke ulike typer hørselstap hos voksne. Du vil også lære om hvordan samfunnet tilrettelegger for funksjonshemming. Kommunikasjon med pasienter utgjør en viktig del av studiet. Examen philosophicum gjennomføres også i første studieår. Dette er et felles emne for alle studenter ved medisin og helsefag. 

Andre studieår

Hørselstap kan føre til en rekke konsekvenser, og i andre studieår lærer du om helhetlig rehabilitering hos mennesker med nedsatt hørsel. Dette inkluderer rådgivning, tilpasning av høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler. Kvalitetssikring av hørselsrehabiliteringen er også sentralt.  
Du lærer om menneskets utvikling fra fosterstadiet til aldringsprosesser. I løpet av studieåret lærer du spesielt om hørselsutredning og habilitering av barn. I tillegg lærer du mer avanserte metoder for hørselsutredning. 
Du skal også reflektere rundt etiske problemstillinger og egen væremåte i møte med pasienter.  

Tredje studieår

I tredje studieår er du en del av studieprogrammets studentdrevne klinikk, som er et samarbeid med St Olavs hospital. Der møter du pasienter i alle aldre.  
Du skal også lære om tiltak ved tinnitus og nedsatt lydtoleranse, og om forebygging av hørselsproblematikk.  
Du anvender kunnskap om vitenskapelige metoder til utforming av problemstillinger for eget forskningsprosjekt og skriving av bacheloroppgave i samarbeid med andre audiologistudenter. 
Emnet Tverrfaglig samhandling gjennomføres også i tredje studieår. Dette er et felles emne for flere profesjonsutdanninger ved NTNU. 

Undervisningsspråk

Studieprogrammet undervises hovedsakelig på norsk eller andre skandinaviske språk. Noen deler av undervisningen vil likevel være på engelsk.  

Timeplan

Du finner timeplanen for hvert enkelt emne i en egen fane i emnebeskrivelsen til emnet.

Du må selv sette sammen din egen timeplan for alle emner du skal ta i løpet av samme semester: Timeplan - NTNU

Videre studier

Med en bachelorgrad i audiologi kvalifiserer du for flere masterprogram, både nasjonalt og internasjonalt.  

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan