Studiemiljø

Bachelor i audiologi (audiograf)

Studiemiljø

Linjeforeningene - livet rundt studiene

For mange er det første møtet med det sosiale rundt studentlivet fadderuka. I fadderuka stiller linjeforeningen med faddere, og i løpet av disse ukene får du gode muligheter til å bli kjent med medstudentene dine. Ved oppstarten vil du bli kjent med audiologenes linjeforening, og høre mer om hvordan de jobber for å opprettholde det sosiale miljøet ved utdanningen. 

Studenttillitsvalgte

Studentrådet MH består av tillitsvalgte fra alle studieprogram ved fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Et studentråd består av studenttillitsvalgte på ulike nivå og fra ulike studieprogram, og deres hovedoppgave er å bedre studiehverdagen for studentene ved fakultetet. 

Fakultetstillitsvalgt er studentenes ansikt utad og fakultetets øverste studenttillitsvalgte. De representerer fakultetets studenter i ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger og ulike verv. 

Studieprogramtillitsvalgte NTNU har en tillitsvalgt for medisin og en for masterstudenter. Deres rolle er å ivareta "sine" studenters rettigheter og interesser, de følger blant annet opp og arbeider med studentpolitiske saker. 

Instituttillitsvalgte representerer studentene i møter med sine institutt, og er et bindeledd mellom studentene ved instituttet og administrasjonen. 

Studentene på Tunga har sitt eget Studentutvalg (SU) som tar vare på studentenes interesser.
SU bidrar også til et bra fellesskap og miljø på campus Tunga.

Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere, og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre på fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på. 

Finn en studentaktivitet

Lenke til Sit