Hva lærer jeg

Bachelor i audiologi (audiograf)

Hva lærer du?

Målgruppen er studenter som er interessert i å arbeide for å øke hørselshemmede menneskers forutsetning for livsutfoldelse og deltakelse i et meningsfylt sosialt liv. Studentene bør være interessert i å ta en utdanning som kombinerer samfunnsvitenskapelige, humanistiske, medisinske og tekniske emner.

NTNU er det eneste universitet i Norge som tilbyr bachelor i audiologi, noe som gjør fagmiljøet spisset og unikt. Siden studentkullene er små, skaper dette ifølge studentene, et godt sosialt- og faglig miljø hvor det er lett å bli kjent med sine medstudenter og lærerne ved studieprogrammet.

Det finnes mange årsaker til at hørselen er svekket. Dine arbeidsoppgaver som audiograf er å gjennomføre ulike tester for å finne ut av hørselstapets årsak og omfang, og gjennom samtale kartlegge hvilke konsekvenser hørselstapet har for den enkelte.

Som audiograf har du også ansvar for rehabilitering av hørselshemmede gjennom rådgivning og høreapparattilpasning. Rådgivning kan for eksempel dreie seg om hvordan hørselen fungerer, sosiale konsekvenser av hørselstap, kommunikasjon, tekniske hjelpemidler og pasientrettigheter.

Som audiograf jobber du tett på mennesker, noe som krever god kommunikasjonsevne.