Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU

Kontakt

Fleksibel PPU for allmennfag

Kontakt

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om studiene våre ? Ta kontakt ved å sende e-post til studier@ilu.ntnu.no

Har du spørsmål om studiet, kan du kontakte studieveileder. Studieveileder kan for eksempel hjelpe deg med:

  • generelle spørsmål om studieprogrammet
  • utdanningsplan
  • fremdrift i studiet
  • utfordringer i studiehverdagen
  • tilrettelegging
  • utenlandsopphold
  • permisjon
  • videre studier
  • jobbmuligheter

Studieveiledning

Spør oss om studier på e-post: studier@ilu.ntnu.no

Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Utdanningsvalg og karriere

  • for deg som ønsker tips og råd om utdanningsvalg, om det å være ny student, studie- og eksamensteknikker, presentasjonsteknikk, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter

Tilrettelegging av studiene

Studieveiledning

oversikt over ulike veiledningstilbud

Har du spørsmål om opptak?

Sjekk ofte stilte spørsmål og finn svar på spørsmål om opptak, dokumentasjon, rangering og venteliste.