Bakgrunn og aktiviteter

Kjøl, Sissel (førstekonsulent)

Kjøl, Sissel (førstekonsulent): Studieveiledning, eksamensavvikling praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) og Treårig yrkesfaglærerutdanning (YFL). Blackboard, timeplanlegging, Emner på Nett og generelt studieadministrativt arbeid PPU/FPPU.