Hva lærer jeg?

Fleksibel PPU for allmennfag

Hva lærer du?

Nærbilde av student. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Hva er FPPU-A?

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A) er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en universitets-/høgskoleutdanning, og ønsker å bli lærer i dine fag. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Med fullført PPU er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn.

Studiet har tre obligatoriske samlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform til blant annet veiledning og studentsamarbeid.

Undervisningen på campus og skolepraksis har krav om obligatorisk oppmøte.


Lærerutdanning som påbygging

FPPU innen allmenne fag bygger på en universitets- eller høgskoleutdanning med fag som er relevante for allmenne fag i grunn- og videregående skole. I den høyere utdanningen din bør du ha grunnlag for minst to undervisningsfag i skolen. Søkere med dokumentert undervisningspraksis blir normalt prioritert i opptaket.


Fagvalg

Med PPU blir du lærer i de fagene du brenner for, og kan bli en kunnskapsrik og engasjerende lærer.

Du må ha minst 60 studiepoeng i fagene som skal være dine undervisningsfag. Fagene bør være bygd opp av emner som utgjør et årsstudium. Det er noen fag som ikke blir betraktet som undervisningsfag i skolen, for eksempel pedagogikk, anvendt språk, fonetikk og arkeologi. Se om du fyller de faglige opptakskravene til FPPU-A.


Praksis i skolen

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og fagdidaktikk.

 • Du skal ha ca. 12 uker veiledet praksis i skolen i løpet av studiet.
 • Praksisen avtaler du selv med skoler i ditt nærområde. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.
 • Du skal ha praksis i videregående opplæring og i grunnskolen i de fagene du har fått opptak til.

Les mer om praksis i skolen


Heltid eller deltid?

Påbyggingsstudiet PPU kan tas som deltidsstudium over to år eller som heltidsstudium over ett år (PPU heltid). Begge variantene følger samme studieplan, og kompetansen de gir ved endt studium er lik.

Du kan søke opptak på bakgrunn av følgende fag:

 • Dans
 • Drama og teater
 • Engelsk
 • Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)
 • Geografi
 • Historie
 • Kroppsøving og idrett
 • Naturfag
 • Samfunnskunnskap

Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere i det enkelte fag.

Sjekk om du fyller opptakskravene