Hva lærer jeg?

Fleksibel PPU for allmennfag

Hva lærer du?

Nærbilde av student. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A) er et samlingsbasert deltidsstudium som går over to år. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen.

FPPU-A er et tilbud til deg som har fullført en universitets-/høgskoleutdanning, og ønsker å bli lærer i dine fag. Når du fullfører denne utdanningen er du kvalifisert som lærer i videregående opplæring og i grunnskolens 5.–10. trinn.

Studiet har tre obligatoriske samlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform til blant annet informasjon, veiledning og studentsamarbeid.

Undervisningen på campus i Trondheim, og skolepraksis har krav om obligatorisk deltakelse.

Vi tilbyr FPPU i

 • dans
 • drama og teater
 • engelsk
 • fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)
 • geografi
 • historie
 • kroppsøving og idrett
 • naturfag
 • samfunnskunnskap

Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere i det enkelte fag.

Sjekk om du fyller opptakskravene


Lærerutdanning som påbygging

FPPU innen allmenne fag bygger på høyere utdanning som inneholder relevante fag for grunn- og videregående skole. Søkere med dokumentert undervisningspraksis blir normalt prioritert i opptaket.

For opptak er det krav om grunnlag for minst ett undervisningsfag i skolen. Du må ha minst 60 studiepoeng i fagene som skal være dine undervisningsfag i skolen. Fagene bør være bygd opp av emner som utgjør et årsstudium. Se om du fyller de faglige opptakskravene til FPPU-A.


Praksis i skolen

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og fagdidaktikk.

 • Du skal ha ca. 12 uker veiledet praksis i skolen i løpet av studiet. Praksisen er fordelt på tre praksisperioder.
 • Praksisen avtaler du selv med skoler i ditt nærområde. Dersom du ikke finner en praksisplass selv, kan Institutt for lærerutdanning hjelpe deg.
 • Du skal ha praksis i videregående opplæring og i grunnskolen i de fagene du har fått opptak til.

Les mer om praksis i skolen


Heltid eller deltid?

Påbyggingsstudiet PPU kan tas som deltidsstudium over to år eller som heltidsstudium over ett år (PPU heltid). Begge variantene følger samme studieplan, og kompetansen de gir ved endt studium er lik.

Sjekk om du fyller opptakskravene