Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Studiemiljø

FPPU ved NTNU er samlingsbasert, med tre obligatoriske undervisningssamlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.

Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene, og det er blant annet tradisjon at studentene arrangerer juleavslutning eller julebord på siste samling før jul.

Studentene er stort sett i alderen 25 til 50 år, med forskjellig fagbakgrunn og erfaring fra arbeid i forskjellige skoleslag. De fleste studentene på FPPU har vært eller er i midlertidige undervisningsstillinger i skolen (dokumentert undervisningserfaring/undervisningsstilling gir et fortrinn i opptaket).

Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform Blackboard til studentsamarbeid og samarbeid mellom studenter og lærere ved Institutt for lærerutdanning. I mange kull er det grupper av studenter som kommer fra samme eller nærliggende geografiske områder, og disse kan møtes for samarbeid og/eller sosiale treff mellom samlingene.


Medvirkning PLU

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø