Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Studiemiljø

Studiemiljøet ved FPPU

Studiemiljøet ved FPPU

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) er samlingsbasert, med tre obligatoriske samlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir samlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.

Tidligere studenter har ofte selv tatt initiativ til sosiale aktiviteter på ettermiddag- og kveldstid under samlingene.

Studentene er stort sett i alderen 25 til 50 år med forskjellig fagbakgrunn og erfaring fra ulike yrker. Flere av studentene har undervisningserfaring fra både grunnskole og videregående opplæring.

Mellom samlingene brukes læringsplattformen Blackboard til studentsamarbeid og samarbeid mellom studenter og undervisere.

Studenter som kommer fra samme nærliggende geografiske områder, blir plassert i samme seminargruppe slik at studentene kan møtes for samarbeid og sosiale treff mellom samlingene.


Medvirkning

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Campus Kalvskinnet

Campus Kalvskinnet

Som lærerstudent har du undervisning på campus Kalvskinnet, som ligger i sentrum av Trondheim.

I videoen tar studentambassadørerene deg med på omvisning på campus for å blant annet vise fram undervisningsrom, kantine, bibliotek og grupperom. Du får også se hva som skjer i gymsalen og på musikkrommet. 


Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø