Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Studiemiljø

FPPU er samlingsbasert og har tre obligatoriske undervisningssamlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på FPPU kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.

På ettermiddag- og kveldstid under samlingene skjer det sosiale aktiviteter, slik som juleavslutning eller julebord på siste samling før jul. 

Studentene er stort sett i alderen 25 til 50 år, med forskjellig fagbakgrunn og erfaring fra arbeid i forskjellige skoleslag.

De fleste studentene på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning har vært eller er i midlertidige undervisningsstillinger i skolen (dokumentert undervisningserfaring/undervisningsstilling gir et fortrinn i opptaket).

Mellom samlingene brukes læringsplattformen Blackboard til studentsamarbeid og samarbeid mellom studenter og undervisere.

I mange kull er mange av dere som kommer fra samme eller nærliggende geografiske områder, og dere kan møtes for samarbeid og sosiale treff mellom samlingene.


Medvirkning PLU

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø