Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Logg deg på NTNUs Søknadsweb

 1. Velg Ny søknad
 2. Velg Praktisk-pedagogisk utdanning
 3. Velg de søknadsalternativene du ønsker å søke til (husk at du må ha 60 studiepoeng i de fagene du søker opptak til)
 4. Lagre søknad
 5. Last opp dokumentasjon på opptaksgrunnlag innen 2 uker etter at søknad er registrert.
 6. Det er mulig å søke opptak til både Praktisk-pedagogisk utdanning (heltid) og Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - FPPU (deltid)

Søknadsfristen for opptak er 15. april.

Skal du søke med opptaksgrunnlag fra et utenlandsk lærested, eller ønsker realkompetansevurdering, skal du søke innen 1. mars.

Du skal dokumentere ditt grunnlag for opptak til studieprogrammet (PPU/FPPU) du søker til.

 • Vitnemål fra tidligere utdanning (fagbrev, fagskole, bachelor, master eller tilsvarende)
 • Karakterutskrift
 • Studerer du i vår må du legge ved dokumentasjon på de emnene du tar dette semesteret. Dette kan du dokumentere med å legge ved bilde av utdanningsplanen din.
 • Om du har høyere utdanning fra et utenlandsk lærested, må du laste opp vitnemål fra videregående skole
 • Har du ekstern utdanning, må du laste opp studieplanen eller angi URL for studieplanen i Søknadsweb
 • Søker du opptak til FPPU med yrkesfag må du dokumentere yrkespraksis. Det er viktig at denne dokumentasjonen inneholder omfang (antall år/måned/stillingsprosent) og arbeidsoppgaver

Har du utdanning fra NTNU trenger du ikke å laste opp denne.

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.

Språkkrav

Studieprogrammet har krav om at du kan dokumentere dine kunnskaper i norsk og engelsk. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper. Her finner du informasjon om krav til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU.

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Dersom du har høyere utdanning fra utlandet bør du søke om godkjenning fra NOKUT.

Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Institutt for lærerutdanning når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

 • Har du utenlandsk utdanning eller søker med bakgrunn i realkompetanse, er endelig frist for opplasting av dokumentasjon 15. mars.
 • For øvrige søkere er endelig frist for opplasting av dokumentasjon 1. mai.
 • Avslutter du din utdanning i vårsemesteret, er fristen for opplasting 1. juli.

Du kan laste opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp ulike vedlegg hver for seg, og gi opplastede filer hensiktsmessige navn (for eksempel "vitnemål", "karakterutskrift" eller "utdanningsplan")

Søkere rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med ph.d. -grad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med færre skolefag. 
 2. Søkere med mastergrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med færre skolefag. 
 3. Søkere med bachelorgrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med færre skolefag (gjelder kun for opptak til skolefag med unntak fra krav om mastergrad). 
 4. Søkere som er rangert likt med grad og antall skolefag, rangeres deretter ut ifra avlagte studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak. 
 5. Søkere som er rangert likt med grad, antall skolefag og studiepoeng, rangeres deretter ut ifra en totalvurdering hvor antall studiepoeng i skolefaget og karakterer i skolefaget er avgjørende.  

Søkere rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentasjon på tilsettingsforhold i undervisningsstilling i skolen innenfor de tre siste årene. Søkerne rangeres etter antall måneder relevant undervisningspraksis. 
 2. Søkere med ph.d. –grad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med færre skolefag.
 3. Søkere med mastergrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med færre skolefag
 4. Søkere med bachelorgrad, hvor søkere med flere skolefag rangeres foran søkere med færre skolefag (gjelder kun for opptak til skolefag med unntak fra krav om mastergrad).
 5. Søkere som er rangert likt med grad og antall skolefag, rangeres deretter ut ifra avlagte studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
 6. Søkere som er rangert likt med grad, antall skolefag og studiepoeng, rangeres deretter ut ifra en totalvurdering hvor antall studiepoeng i skolefaget og karakterer i skolefaget er avgjørende

Søkere rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i henhold til bestemmelser om dette i opplæringslova § 10-6a.
 2. Søkere med dokumentasjon på tilsettingsforhold i undervisningsstilling i skolen innenfor de tre siste årene. Søkerne rangeres etter antall måneder relevant undervisningspraksis etter endt fagutdanning.
 3. Antall måneder fagpraksis etter endt fagutdanning.  

 Opptaket publiseres på Søknadsweb senest 22. juni

Du må huske å svare på tilbudet innen den fristen du blir gitt. Du svarer ved å logge deg på Søknadsweb og takke ja til tilbudet om plass.

Om du ikke svarer innen fristen, vil du miste tilbudet om opptak.

Å stå på venteliste innebærer at du kan få tilbud om studieplass dersom vi gjør suppleringsopptak for ditt/dine undervisningsfag etter at svarfristen i det ordinære opptaket er passert. Hvis det blir aktuelt å gi tilbud til søkere på ventelisten, må vi ta hensyn til hvilke fag og fagkombinasjoner de som har takket nei til studieplass har før vi kan avgjøre hvilke søkere fra ventelista som skal få tilbud. Dette gjør at vi ikke kan ha ei nummerert venteliste.

Når vil supplering fra ventelisten skje?

Dersom det blir aktuelt å supplere, gir vi beskjed til søkerne dette gjelder fra uke 32 og frem til studiestart. Vi supplerer bare fra ventelisten og det er dermed ikke noe hensikt å møte ved studiestart for å se om det er ledige plasser.

Dersom du søkte med ett fag, og det var nødvendig å bestå vårens emner for å få 60 studiepoeng i det faget = du mister studieplassen / ventelisteplassen

Dersom du fullfører mastergraden din i vår, må du levere en bekreftelse på dette innen 30. juni samme år som du søker opptak. Hvis du ikke leverer bekreftelse, vil du bli vurdert som ikke kvalifisert for opptak.

Dersom du har fått tilbud med to fag, og du nå ikke har nok studiepoeng i det ene av de to fagene må vi vurdere rangeringen din på nytt etter ettersendingsfristen 1. juli. Da må alle søkere med betinget opptak få en ny vurdering, og her kan manglende studiepoeng fra vårens eksamener føre til at enkelte mister studieplassen.