Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker jeg opptak?

Logg deg på NTNUs Søknadsweb

 1. Velg Ny søknad
 2. Velg Praktisk-pedagogisk utdanning
 3. Velg de søknadsalternativene du ønsker å søke til (husk at du må ha 60 studiepoeng i de fagene du søker opptak til)
 4. Lagre søknad
 5. Last opp dokumentasjon på opptaksgrunnlag innen 2 uker etter at søknad er registrert.
 6. Det er mulig å søke opptak til både Praktisk-pedagogisk utdanning (heltid) og Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - FPPU (deltid)

Hva er fristene for å søke?

Søknadsfristen for opptak til høst 2017 er 15. april.

Skal du søke med opptaksgrunnlag fra et utenlandsk lærested, eller ønsker realkompetansevurdering, skal du søke innen 1. mars.

Hva må jeg dokumentere?

Du skal dokumentere ditt grunnlag for opptak til studieprogrammet (PPU/FPPU) du søker til.

 • Vitnemål fra tidligere utdanning (fagbrev, fagskole, bachelor, master eller tilsvarende)
 • Karakterutskrift
 • Studerer du i vår må du legge ved dokumentasjon på de emnene du tar dette semesteret. Dette kan du dokumentere med å legge ved bilde av utdanningsplanen din.
 • Om du har bachelorgrad fra et utenlandsk lærested, må du laste opp vitnemål fra videregående skole
 • Har du ekstern utdanning, må du laste opp studieplanen eller angi URL for studieplanen i Søknadsweb
 • Søker du opptak til FPPU med yrkesfag må du dokumentere yrkespraksis. Det er viktig at denne dokumentasjonen inneholder omfang (antall år/mnd/stillingsprosent) og arbeidsoppgaver

Har du utdanning fra NTNU trenger du ikke å laste opp denne.

Hva må jeg dokumentere når jeg har utenlandsk utdanning?

Har du utdanning fra utlandet, må du laste opp vitnemål og karakterutskrift på originalspråket. Hvis originaldokumentasjonen ikke er på engelsk eller et nordisk språk, må du i tillegg laste opp en offisiell oversettelse. Begge sider av tosidige dokumenter må lastes opp.

Språkkrav

Norske masterprogram har både norsk- og engelskkrav. Har du fullført norsk eller nordisk videregående, dekker du språkkravene med vitnemål fra videregående skole. Hvis du ikke har utdanning fra Norden, må du dokumentere tilstrekkelige språkkunnskaper. Her finner du informasjon om krav til norsk og engelsk for opptak til studier ved NTNU.

Dokumentasjonskontroll

Hvis du får opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning må du fremvise original dokumentasjon ved semesterstart. Du vil få beskjed fra Institutt for lærerutdanning når du skal fremvise dokumentasjonen. Søkere som ikke kan fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon av opptaksgrunnlag kan fratas retten til å studere.

Hva er fristene for opplasting av dokumentasjon?

 • Har du utenlandsk utdanning eller søker med bakgrunn i realkompetanse, er endelig frist for opplasting av dokumentasjon 15. mars.
 • For øvrige søkere er endelig frist for opplasting av dokumentasjon 1.mai.
 • Avslutter du din utdanning våren 2017, er fristen for opplasting 1. juli.

Hvordan laster jeg opp i søknadsweb?

Du kan laste opp dokumenter under "Mine dokumenter" på Søknadsweb. Last opp ulike vedlegg hver for seg, og gi opplastede filer hensiktsmessige navn (for eksempel "vitnemål", "karakterutskrift" eller "utdanningsplan")

Hvordan rangeres søknadene til PPU?

Søkere rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Ph.d. og 3 undervisningsfag
 2. Ph.d. og 2 undervisningsfag
 3. Master og 3 undervisningsfag
 4. Master og 2 undervisningsfag
 5. Bachelor og 3 undervisningsfag
 6. Bachelor og 2 undervisningsfag
 7. Uten grad og 3 undervisningsfag
 8. Uten grad og 2 undervisningsfag
 9. Ph.d. og 1 undervisningsfag
 10. Master og 1 undervisningsfag
 11. Bachelor og 1 undervisningsfag
 12. Uten grad og 1 undervisningsfag
 13. Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
 14. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.

Hvordan rangeres søknadene til FPPU-allmennfag?

Søkere rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Antall måneder undervisningspraksis i faget etter endt fagutdanning.
 2. Ph.d. og 3 undervisningsfag
 3. Ph.d. og 2 undervisningsfag
 4. Master og 3 undervisningsfag
 5. Master og 2 undervisningsfag
 6. Bachelor og 3 undervisningsfag
 7. Bachelor og 2 undervisningsfag
 8. Uten grad og 3 undervisningsfag
 9. Uten grad og 2 undervisningsfag
 10. Ph.d. og 1 undervisningsfag
 11. Master og 1 undervisningsfag
 12. Bachelor og 1 undervisningsfag
 13. Uten grad og 1 undervisningsfag
 14. Totalt antall studiepoeng inklusive eksamen i søknadssemesteret hvor sensur ikke har falt ved opptak.
 15. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.

Hvordan rangeres søknadene til FPPU-yrkesfag?

Søkere rangeres i opptaket etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere som er ansatt i skolen på vilkår om fast tilsetting dersom de tar PPU/FPPU innen en bestemt dato, rangeres først i opptaket til yrkesfag. 
 2. Antall måneder undervisningspraksis etter endt fagutdanning
 3. Antall måneder fagpraksis etter endt fagutdanning.
 4. Totalvurdering hvor karakterer i fagutdanningen inngår.

Når får jeg svar?

 Opptaket publiseres på Søknadsweb senest 22. juni

Jeg har fått tilbud om opptak - Hva gjør jeg nå?

Du må huske å svare på tilbudet innen den fristen du blir gitt. Du svarer ved å logge deg på Søknadsweb og takke ja til tilbudet om plass.

Om du ikke svarer innen fristen, vil du miste tilbudet om opptak.

Venteliste - Hvordan fungerer dette?

Å stå på venteliste innebærer at du kan få tilbud om studieplass dersom vi gjør suppleringsopptak for ditt/dine undervisningsfag etter at svarfristen i det ordinære opptaket er passert. Hvis det blir aktuelt å gi tilbud til søkere på ventelisten, må vi ta hensyn til hvilke fag og fagkombinasjoner de som har takket nei til studieplass har før vi kan avgjøre hvilke søkere fra ventelista som skal få tilbud. Dette gjør at vi ikke kan ha ei nummerert venteliste.

Når vil supplering fra ventelisten skje?

Dersom det blir aktuelt å supplere, gir vi beskjed til søkerne dette gjelder fra uke 32 og frem til studiestart. Vi supplerer bare fra ventelisten og det er dermed ikke noe hensikt å møte ved studiestart for å se om det er ledige plasser.

Jeg ikke har bestått de emnene jeg skulle i vår – hva vil det medføre?

Dersom du søkte med ett fag, og det var nødvendig å bestå vårens emner for å få 60 studiepoeng i det faget = du mister studieplassen / ventelisteplassen

Dersom vårens emner var nødvendig for at du skulle få 180 studiepoeng = du mister studieplassen / ventelisteplassen

Dersom du har fått tilbud med to fag, og du nå ikke har nok studiepoeng i det ene av de to fagene må vi vurdere rangeringen din på nytt etter ettersendingsfristen 1. juli. Da må alle søkere med betinget opptak få en ny vurdering, og her kan manglende studiepoeng fra vårens eksamener føre til at enkelte mister studieplassen.