Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Stipender

Statlig utdanningsstipend

Statlig utdanningsstipend

Ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta praktisk-pedagogisk utdanning kan få stipend fra Utdanningsdirektoratet.

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. 

Dette stipendet gjelder deg som er tilsatt i skolen. Skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, kan søke på dette stipendet. Skoleeier søker på vegne av deg som søker om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU).

Mer informasjon om statlige stipend

Sletting av studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse lærerutdanninger i realfag og fremmedspråk. Du kan lese om ordningen på Lånekassens nettsider.