Studiets oppbygning

Fleksibel PPU for allmennfag

Studiets oppbygning

FPPU innen allmennfag er lærerutdanning som deltids påbygningsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad.

Studieprogrammet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen:

 • Praksis i skolen (12 uker i løpet av studiet)
 • Pedagogiske emner (30 studiepoeng)
 • Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng)
 • Fagdidaktikk fag 2 (15 studiepoeng)

Samlinger

 • FPPU har studiestart i høstsemesteret, og går over fire semestre.
 • Hvert semester er det tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim.
 • Samlingene har en varighet på tre til fem dager.

Høsten 2023 - samlinger for kull 2023:

 • Uke 37: mandag - fredag
 • Uke 42: onsdag - fredag
 • Uke 50: onsdag - fredag

Våren 2024 - samlinger for kull 2023:

 • Uke 6: onsdag - fredag
 • Uke 14: onsdag - fredag
 • Uke 19: mandag - onsdag

Ny studieplan fra høsten 2022 

For studenter som starter studieåret 2022/2023, undervises noen av fagene sammen i større fagdidaktikkemner.

Emnetilbudet i fagdidaktikk for studenter på kull 2023:

Den nye studieplanen innebærer at studenter i nært beslektede fag har fagdidaktikkundervisning sammen.

Etter fullført FPPU-utdanning vil du fortsatt kun ha undervisningskompetanse i fag du har utdanning i fra før (fag du har minst 60 relevante studiepoeng i).

Studenter med opptak til ett fagdidaktikkemne skal ta emnet PPU4512 Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk arbeid i tillegg til det fagdidaktikkemnet de er tatt opp til. 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2022/2023. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid*  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1**  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2**  

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid*  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1**  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2**  

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid*  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1**  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2**  

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4410 Pedagogikk - deltid* 30
PPU4420 Praksis - deltid* 0
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1** 15
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2** 15

* Emnet undervises i alle semester.

** Emnene i fagdidaktikk er knytta til fagene (eller faget) du søker opptak til og undervises i alle semester.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan