Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har kontor i Gunnerus gate 1 på Kalvskinnet, og du kan avtale tid for veiledning om PPU eller opptak til FPPU yrkesfag på epost eller telefon.

Arbeidsområder

  • studieveiledning om praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU)
  • saksbehandling av søknad om opptak til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) yrkesfag
  • diverse studieadministrativt arbeid knyttet til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som timeplanlegging, studieplanarbeid m.m.

Utdanning

  • master i sosialantropologi fra NTNU: "Fra husflid til verdensvev - En undersøkelse av bunadens kultruelle biografi"