Tittel - teknologi- og industrifag

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Teknologi- og industrifag

Om teknologi- og industrifag

Mannlig elev og mannlig lærer i arbeidsklær på verksted. Jobber med en maskin. foto
Foto: Elin Iversen/NTNU
NB: navneendring fra opptak 2022. Nytt navn er teknologi- og industrifag.

Studieretning teknologi- og industrifag er lagt opp slik at det skal være mest mulig relevant for deg. Omtrent halvparten av emnene i yrkesfaget er spesielt tilpasset teknologi- og industrifag. Resten er fellesemner for bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, og teknologi- og industrifag. Dette er emner som er relevante for studenter på alle de tre studieretningene.

For at du skal få en undervisning som holder høyt faglig nivå, samarbeider vi med de beste fagmiljøene i Norge, som finnes ved NTNU, som er knyttet til teknologi- og industrifag, innovasjon og nyskapning. 

Studiet skal være preget av helhet, sammenheng og relevans. En del emner er integrerte emner, det vil si emner som kombinerer yrkesfag med yrkesdidaktikk (profesjonsfag). Samtidig som du utvikler den yrkesfaglige kompetansen din, lærer du også hvordan du kan utvikle relevant opplæring for skole og bedrift.

I siste året skriver du en bacheloroppgave som integrerer yrkesfag, profesjonsfag og praksis. Se hvordan studiet er bygd opp.

Dette kan du få oppleve under studiet

  • Bedriftsbesøk: Første studieår er det et bedriftsbesøk knyttet i emnet bransjekunnskap. Vi har ambisjoner om fortsatt å satse på ekskursjoner som er relevante for dere på studiet.
  • Besøk på opplæringskontor: OTEK – Opplæringskontoret for teknologifag
  • Besøk på skoler: Vi har et tett samarbeid med Charlottenlund videregående skole, som er en universitetsskole.