Yrkesfaglærerutdanning

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

– Stipender

Statlige stipend

Statlige stipend

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler lærerutdanning og fagarbeidere som utdanner seg til yrkesfaglærer, men som ikke er tilsatt ved en skole, kan søke om stipend fra Utdanningsdirektoratet.

For studenter som tar treårig yrkesfaglærerutdanning, er stipendet på kr 220 000.

Utdanningsstipend

Dette stipendet gjelder deg som er tilsatt i skolen. Skoleeier, vanligvis fylkeskommuner, kan søke på dette stipendet. Skoleeier søker på vegne av deg som søker om opptak til yrkesfaglærerutdanning, eller deg som er student.

Rekrutteringsstipend

Er du en fagarbeider som søker på treårig yrkesfaglærerutdanning og ønsker stipend, men ikke er tilsatt i skolen, kan du ta direkte kontakt med din fylkeskommune så raskt som mulig. Hvis du har tenkt å søke på treårig yrkesfaglærerutdanning på NTNU, oppgir du det. Ellers er det viktig at du oppgir:

  • navn, e-postadresse, telefonnummer
  • ditt fag/yrke og utdanningsprogram i videregående opplæring (for eksempel tømrer og bygg- og anleggsteknikk)

Se hvem i fylkeskommunene du kan kontakte (pdf)

Søknadssystemet åpner 1. februar.

Skoleeiers søknadsfrist er 15. mars.