Hva lærer jeg?

Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium

Hva lærer du?

To studenter og en lærer i et verksted. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU.

Hva er yrkesfaglærerutdanning?

Studiet er for deg som allerede har fag-/svennebrev eller tilsvarende og to års yrkespraksis. Med en treårig yrkesfaglærerutdanning får du faglig tyngde, samtidig som du utdanner deg til lærer i ditt eget fagfelt. Du får jobbe med ungdom og inspirere dem i et fagfelt du allerede kjenner godt.

Hvorfor velge yrkesfaglærerutdanning?

Studiet passer for deg som er stolt av faget ditt og som ønsker å jobbe med ungdom. Du er faglig dyktig og ønsker å dele kunnskapen din med andre. Som yrkesfaglærer gjør du en viktig innsats i å heve yrkeskompetansen i fagfeltet ditt.

Du har allerede god kompetanse og mye erfaring innen ditt fag/yrke. Gjennom studiet vil du få videreutviklet og oppdatert denne kompetansen. Samtidig er det et særtrekk ved utdanningen at det legges stor vekt på breddekompetanse. Alle yrkesfaglige utdanningsprogram inneholder mange yrker. Dette stiller store krav til yrkesfaglærernes breddekompetanse, spesielt på Vg1-nivå.

Vi tilbyr studieretninger for flere av utdanningsprogrammene i videregående skole:

Den enkelte studieretningen gir deg kompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående opplæring.

Samlingsbasert studie

Studiet er samlingsbasert, med tre ukesamlinger i Trondheim hvert semester. Samlingene er fylt med faglige aktiviteter, blant annet forelesninger, seminarer, gruppearbeid og skole- og bedriftsbesøk. Mellom samlingene bruker vi Internett aktivt til kommunikasjon, læring og oppgaveløsning. I løpet av studietiden skal du også gjennomføre praksis i skole og i bedrifter/institusjoner.

Kombinere jobb og studier

Studiet er et godt tilbud til deg som må kombinere jobb og studier, og som har den nødvendige arbeidskapasiteten. Vi anbefaler redusert stillingsprosent i studietida.

Gjennomfør praksisperioden på hjemstedet

Du kan gjennomføre praksisperioden på hjemstedet dersom det finnes praksisplasser der. 

Den raskeste veien til yrkesfaglærerkompetanse

Etter tre år på studiet er du yrkesfaglærer. Den andre veien til yrkesfaglærerkompetanse tar vanligvis fire år, to år i fagskole med påfølgende praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y) over to år.