Studieretning elektro

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Elektro og datateknologi

Om elektro og datateknologi

To elever og en lærer jobber med maskin på elektro. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU
NB: navneendring fra opptak 2022. Nytt navn er elektro og datateknologi.

Studieretning elektro og datateknologi er lagt opp slik at det skal være mest mulig relevant for deg. Omtrent halvparten av emnene i yrkesfaget er spesielt tilpasset elektro og datateknologi. Resten er fellesemner for bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, og teknologi- og industrifag. Dette er emner som er relevante for studenter på alle de tre studieretningene.

For at du skal få en undervisning som holder høyt faglig nivå, samarbeider vi med de beste fagmiljøene i Norge, som finnes ved NTNU, som forsker på elektro og datateknologi, innovasjon og nyskapning. 

Studiet skal være preget av helhet, sammenheng og relevans. En del emner er integrerte emner, det vil si emner som kombinerer yrkesfag med yrkesdidaktikk (profesjonsfag). Samtidig som du utvikler den yrkesfaglige kompetansen din, lærer du også hvordan du kan utvikle relevant opplæring for skole og bedrift. I siste studieåret skriver du en bacheloroppgave som integrerer yrkesfag, profesjonsfag og praksis. Se hvordan studiet er bygd opp. 

Dette kan du få oppleve under studiet

  • Bedriftsbesøk: Første studieår er det et bedriftsbesøk knyttet i emnet bransjekunnskap. Vi har ambisjoner om fortsatt å satse på ekskursjoner som er relevante for dere på studiet.
  • Besøk på opplæringskontor: Elektrofagenes opplæringskontor i Sør-Trøndelag - SEOS
  • Besøk på skoler: Vi har et samarbeid med Charlottenlund videregående skole, som er en universitetsskole, og Strinda videregående skole. Strinda tilbyr retningene automatisering, data og elektronikk og el-energi og kan skilte med en av de aller flotteste automatiseringslaboratoriene i regionen.

Omvisning på NTNUs elektroteknikk-laboratorier 

  • NTNU Small Satellite Lab: I labben er det samlet en rekke verdensromsrelaterte aktiviteter og prosjekter, hvor det utvikles og forskes på småsatellitter som blant annet kan benyttes for Internet of Things-relaterte anvendelser i fjerntliggende strøk. 
  • Nasjonalt Smart Grid Laboratorium: NTNU og SINTEF har sammen utviklet et helt kraftsystem i miniatyr, hvor forskere, energiselskaper og leverandører kan teste alt fra overføring i sentralnettet og distribusjonsnettet til smartgrid-teknologi for hus, energilagring og hurtiglading for elbil.
  • Centre for Advanced Robotics: Senteret spesialiserer seg på utvikling av neste generasjon robotteknologi og -konsepter, med fokus på utvikling av relatert utdanning ved NTNU og industriell nyskaping. Senteret har en rekke laboratorier, blant annet den mye omtalte slangerobot-laben (Snake Robotics Lab) som har fått i oppdrag fra den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) å utvikle en versjon av sine slangeroboter for bruk i ulendt terreng på Mars.