Overskrift - helse og oppvekstfag

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Helse- og oppvekstfag

Om helse- og oppvekstfag

Tre elever og en lærer i helseuniformer. En elev ligger i pasientseng. Foto
Foto: Elin Iversen/NTNU

Studieretning helse- og oppvekstfag er lagt opp slik at det skal være mest mulig relevant for deg. For at du skal få en undervisning som holder høyt faglig nivå, samarbeider vi med noen av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen helse- og oppvekstfag, som forsker på innovasjon og nyskapning.

Studiet skal ha helhet, sammenheng og relevans. En del emner er integrerte emner, det vil si emner som kombinerer yrkesfag med yrkesdidaktikk (profesjonsfag). Samtidig som du utvikler den yrkesfaglige kompetansen din, lærer du også hvordan du kan utvikle relevant opplæring for skole og institusjon/bedrift. I siste året skriver du en bacheloroppgave som integrerer yrkesfag, profesjonsfag og praksis. Se hvordan studiet er bygd opp.

Dette kan du få oppleve under studiet:

  • Bedriftsbesøk: Første studieår er det et bedriftsbesøk knyttet i emnet bransjekunnskap. Vi har ambisjoner om fortsatt å satse på ekskursjoner som er relevante for dere på studiet.
  • Besøk på skoler: Vi har et tett samarbeid med Charlottenlund videregående, som er en universitetsskole.