Universitetsskolene i Trondheim

Universitetsskolene i Trondheim. Collage. Charlottenlund vgs foto: Silje Grytli Tveten STFK

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune og omfatter Huseby barneskole (tidligere Saupstad barneskole og Kolstad barneskole), Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole. Hensikten med samarbeidet er å drive forskning og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene. 

Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter. Samtidig skal lærerutdanningen styrkes gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis. Et av målene er å skape rom for utprøving av nyskapende undervisning innenfor trygge rammer.

Prosjektet tar utgangspunkt i universitetssykehusmodellen med praksisnær og praksisrelevant forskning, og baserer seg på tett samarbeid mellom de involverte lærerne, forskerne og studentene.

Lærerne på universitetsskolene får tilbud om kurs i veiledning og forskings- og utviklingsarbeid (FoU). Fire forskere fra NTNU og en lærer med doktorgrad fra Charlottenlund videregående skole har ansvar som FoU-ledere, fire doktorgradsstipendiater med lærerbakgrunn er også involvert.

I samarbeid med skoleeierne Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune vil forskningen bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele Trøndelag.


Samarbeidspartnere

Logo Trøndelag fylkeskommune

Trondheim kommune, logo

NTNU logo


Universitetsskolene er en del av NTNU Toppundervisning, en satsing som skal bidra til at NTNU når sitt mål om å levere en utdanning preget av kvalitet på høyt internasjonalt nivå.

Logo NTNU toppundervisning