Universitetsskolene i Trondheim

Universitetsskolene i Trondheim

Elever som tar avtrykk av hendene sine. Foto


Om universitetsskolene

Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim (USSiT) er et partnerskap om universitetsskoler mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Hensikten er å fremme samarbeid mellom universitet og universitetsskoler om forskning og utviklingsarbeid, med mål om en framtidsrettet skole og lærerutdanning med best mulig læring for elever og studenter.

USSiT tar utgangspunkt i universitetssykehusmodellen, og idéen om praksisnær og praksisrelevant forskning er basert på et tett samarbeid mellom forskere, lærere og studenter. Kjernen i samarbeidet er samskapt forskning med relevans for lærerutdanning og skole.

I samarbeid med skoleeierne, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, vil forskningen bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av skolene i Trondheim og Trøndelag.

USSiT omfatter tre universitetsskoler (Huseby barneskole, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole) og alle NTNUs lærerutdanninger (grunnskolelærerutdanningene 1–7 og 5–10), lektorutdanningene 5LU, praktisk-pedagogisk utdanninger PPU og FPPU og yrkesfaglærerutdanningen).

 

Universitetsskole facebook

Samarbeidspartnere