Universitetsskolene i Trondheim

Offisiell åpning av universitetsskolene

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune og omfatter Saupstad barneskoleKolstad barneskole, Charlottenlund barneskole, Charlottenlund ungdomsskole og Charlottenlund videregående skole. Hensikten med samarbeidet er å drive forskning og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene. 

Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter. Samtidig skal lærerutdanningen styrkes gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis. Et av målene er å skape rom for utprøving av nyskapende undervisning innenfor trygge rammer.

Prosjektet tar utgangspunkt i universitetssykehusmodellen med praksisnær og praksisrelevant forskning, og baserer seg på tett samarbeid mellom de involverte lærerne, forskerne og studentene.

Lærerne på universitetsskolene får tilbud om kurs i veiledning og forskings- og utviklingsarbeid (FoU). Fire forskere fra NTNU har ansvar som FoU-ledere, fire PhD-er med lærerbakgrunn er også involvert.

I samarbeid med skoleeierne Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune vil forskningen bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av ungdomsskoler og videregående skoler i hele Sør-Trøndelag.