Yrkesfaglærerutdanning

BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Yrkesfaglærerutdanning

– Søk opptak

studyprogramme-info-portlet

Opptakskrav

Opptakskravene til treårig yrkesfaglærerutdanning er hjemlet i forskrift om opptak til høyere utdanning, § 4-7:

  • Fag/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet, og
  • minimum to års yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning, og
  • generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse

Studenten søker til den enkelte studieretning gjennom Samordna opptak.

I de tilfeller der det kreves autorisasjon for å praktisere yrket, kreves det også autorisasjon for opptak til yrkesfaglærerutdanningen. Dette gjelder søkere med følgende yrkesbakgrunn innen helse- og oppvekstfag, jf. lov om helsepersonell, § 48:

  • ambulansearbeider
  • apotektekniker
  • fotterapeut
  • helsefagarbeider
  • helsesekretær
  • ortopeditekniker
  • tannhelsesekretær

Det er krav om politiattest med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-9, første ledd, etter politiregisterloven § 39 (barneomsorgsattest). For søkere til studieretning helse- og oppvekstfag er det i tillegg krav om politiattest med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-9, annet ledd, som beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Har du ekstra utdanning utover videregående opplæring?

Har du ekstra utdanning utover videregående opplæring?


Ikke rør!!!Krysspublisert! Krav om politiattest

Krav om politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest

Du kan søke elektronisk på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når vi mottar den.

Politiattest

Politiattesten skal du sende til Institutt for lærerutdanning før studiestart eller levere i ekspedisjonen ved Institutt for lærerutdanning senest ved studiestart. Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass på dette programmet.


Krysspublisert! Hvordan søke opptak (fellesartikkel)

Hvordan søke opptak

Tallet 1. Illustrasjon. Søk opptak via Samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.
Frist: 1. mars – frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse

Tallet 2. Illustrasjon Last opp dokumentasjon

Frist: 20. mars – for deg med søknadsfrist 1. mars.

Frist: 15. april – for deg med søknadsfrist 15. april

Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli – Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette innen 1. juli.

Tallet 3. Illustrasjon Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Tallet 4. Illustrasjon Svar på søknaden

Frist 24. juli – Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden innen 20. juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 24. juli. Her finner du en svarside der det står hvilket for studium du har fått tilbud fra, og hvilket studium du kan stå på venteliste til.

Studiestart

Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. 


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål.

Poenggrenser

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Se oversikten som viser poenggrensene for hvert studium.


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Studieprogramkode: BYRK
Gradsnavn: Bachelor – yrkesfaglærerutdanning
Studiepoeng: 180
Politiattest: Ja

Studiekoder: (Samordna opptak)
Bygg- og anleggsteknikk: 194 109
Elektrofag: 194 127
Helse- og oppvekstfag : 194 123
Restaurant- og matfag: 194 124 (ikke opptak i 2020)
Teknikk og industriell produksjon: 194 129

Studiested: Trondheim

Ansvarlig: Institutt for lærerutdanning

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak