Opptak

Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium

Opptak

Hvem kan søke?

Yrkesfaglærerutdanningen ved NTNU er et grunnstudium med flere studieretninger innen ulike fagområder. 

Du kan søke opptak til yrkesfaglærerutdanningen etter minimum to års yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning. Du må enten ha generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse.

Du registrerer søknaden din hos Samordna opptak. Du søker direkte på den studieretningen, eller de studieretningene, som du har fagbakgrunnen din innen.

Opptakskravene er:

Alle punktene nedenfor må være oppfylt.

  • fag/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen det aktuelle yrkesområdet
  • minimum to års yrkespraksis etter avsluttet fagutdanning 
  • generell studiekompetanse eller vurdert realkompetanse

I de tilfellene der det kreves autorisasjon for å praktisere yrket, kreves det også autorisasjon for opptak til yrkesfaglærerutdanningen. Dette gjelder søkere med yrkesbakgrunn innen helse- og oppvekstfag som er nevnt i lov om helsepersonell § 48.

Registrer søknad

Registrer søknaden din på Samordna opptak sine sider.

Last opp dokumentasjon

Du har ansvar for å sjekke at nødvendig dokumentasjon er lastet opp.

Følg opp søknaden

  • 1. juli er fristen for å omprioritere studier.
  • Hvis det er dokumentasjon som mangler vil du få beskjed fra saksbehandleren din.

Svar på søknaden

Rundt 20. juli blir svar på opptaket lagt ut i søknaden din.

Studiestart

Etter at du har takket ja til en studieplass, må du vente til du har blitt opprettet som student i systemet vårt før du kan logge deg inn på Studentweb. Du vil få en e-post med innloggingsinformasjon når det er klart.  

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Realkompetanse

Realkompetanse vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring m.m.

Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1.

Det er viktig at du legger ved all relevant dokumentasjon i søknaden din.  

Realkompetansevurderinger er arbeidskrevende, og derfor har Samordna opptak frist 1. mars for å søke. 

Les mer om NTNUs krav til realkompetanse.

Har du ekstra utdanning utover videregående opplæring?

Sjekk ut Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Attester

På dette studieprogrammet må du legge frem gyldig politiattest ved studiestart.

Du kan søke ved å logge inn på StudentWeb etter 1. august, når studieretten din har blitt opprettet. Her finner du informasjon om hvordan du søker om politiattest. 

Her kan du levere politiattesten til oss elektronisk.

Krav for søkere til helse- og oppvekstfag

For søkere til studieretning helse- og oppvekstfag er det i tillegg krav om politiattest med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-9, annet ledd, som beskrevet i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev.

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.

Krysspublisert (BSOS): Er du utenlandsk statsborger?

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift