Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Yrkesfaglærerutdanning

– Jobbmuligheter

Med treårig yrkesfaglærerutdanning kan du arbeide som lærer i videregående opplæring, voksenopplæring og de øverste trinnene i grunnskolen og med opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Utdanningen gir deg relevante kvalifikasjoner for ledelse på mellomnivå innenfor aktuelle yrkesområder. Aktuelle yrker kan være:

  • Lærer i i den videregående skolen
  • Lærer i relevante fag på 5.–10. trinn i grunnskolen
  • Leder av opplæring på arbeidsplasser
  • Medarbeider på opplæringskontor

Utdanningen kvalifiserer deg også for relevante masterstudier. Enkelstående emner i utdanningen kan brukes til:

  • Videreutdanning for yrkesfaglærere
  • Instruktørutdanning/bedrifspedagogutdanning

Ledelse av opplæring er et viktig tema i yrkesfaglærerutdanningen. I studiet vil du også arbeide med fordypningsmoduler, entreprenørskap, innovasjon og produktutvikling innenfor ditt fagområde.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.