Tittel

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Bygg- og anleggsteknikk

Yrkesfaglærerutdanning

Studieretning bygg- og anleggsteknikk er lagt opp slik at det skal være mest mulig relevant for deg. Omtrent halvparten av emnene i yrkesfaget er spesielt tilpasset bygg- og anleggsteknikk. Resten er fellesemner for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Dette er emner som er relevante for studenter på alle de tre studieretningene. For at du skal få en undervisning som holder høyt faglig nivå, samarbeider vi med de beste fagmiljøene i Norge, som finnes ved NTNU, som forsker på bygg- og anleggsteknikk, innovasjon og nyskapning. 

Studiet skal ha helhet, sammenheng og relevans. En del emner er integrerte emner, det vil si emner som kombinerer yrkesfag med yrkesdidaktikk (profesjonsfag). Samtidig som du utvikler den yrkesfaglige kompetansen din, lærer du også hvordan du kan utvikle relevant opplæring for skole og bedrift. I siste året skriver du en bacheloroppgave som integrerer yrkesfag, profesjonsfag og praksis. Se hvordan studiet er bygd opp.

Dette kan du få oppleve under studiet

  • Bedriftsbesøk: Første studieår er det et bedriftsbesøk knyttet i emnet bransjekunnskap. Våre studenter innen bygg- og anleggsteknikk har opp gjennom årene vært med på mange spennende ekskursjoner til aktuelle byggeprosjekter i Trondheim, blant annet tunnelprosjekter og passivhus/plusshus. Vi har ambisjoner om fortsatt å satse på ekskursjoner som er relevante for dere på studiet.
  • Besøk på opplæringskontor: Byggopp og Tømmermesternes servicekontor
  • Besøk på skoler: Vi har et tett samarbeid med Charlottenlund videregående skole, som er en universitetsskole.
I verksted. To mannlige elever bygger en mur. En mannlig lærer ser på. Alle har på verneutstyr. Photo
Foto: Elin Iversen/NTNU